Prof. dr hab. Jan Barcz
prof. dr hab. Jan Barcz
Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej
Profesor