prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko

Katedra Ekonomii
Profesor

Publikacje w czasopismach naukowych:

KOŁODKO G. (2021), "Economics and Politics of the Great Change: Mikhail Gorbachev versus Deng Xiaoping", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 58(1), s. 5-15, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2021), "„Deficitfliatsija” 3.0. Ekonomika voyennogo vremeni - gosudarstvennyj socjalizm - krizis na fonie pandemi", Voprosy Ekonomiki, 2021(10), s. 5-26, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2021), "Merytokracja demokratyczna i autokratyczna a rozwój gospodarczy", Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa, 1/14, s. 43-65, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2021), "Shortageflation 3.0. Gospodarka wojenna – państwowy socjalizm – pandemiczny kryzys", EKONOMISTA, 5/2021, s. 577-603, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2021), "Shortageflation 3.0. Gospodarka wojenna – państwowy socjalizm – pandemiczny kryzys", ACTA OECONOMICA, vol 71, Issue S1, s. 13-34, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2021), "Economics of New Pragmatism in Contemporary Society: Identity, Aims, Method", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 4/2021 vol. 216, s. 431-450, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2021), "Janos Kornai and his memorable work", POST-COMMUNIST ECONOMIES, VOL. 33, NO. 8, s. 1056-1064, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2020), "Wielka chińska transformacja: ze świata trzeciego do pierwszego", GOSPODARKA NARODOWA, 4/2020 vol.304, s. 53-58, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2020), "Economics and politics of post-communist transition to market and democracy: The Lessons from Polish experience", POST-COMMUNIST ECONOMIES, Vol. 32, No. 3, s. 285-305, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2020), "Pandemia: praktyczne reakcje i teoretyczne pytania", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 55(2), s. 5-14, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2020), "The Great Chinese Transformation: from the Third to the First World", ACTA OECONOMICA, Vol. 70, Special Iss, s. 71–83, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2020), "Chinism and the Future of the World ", COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 53 (4), s. 260–279, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2020), "Ekonomia nowego pragmatyzmu: tożsamość, cele, metoda", EKONOMISTA, 2/2020, s. 185, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2020), "After the Calamity: Economics and Politics in the Post-Pandemic World", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 2(210), s. 137-154, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (2019), "Sprzeczności w systemie podatkowo-składkowym i ich przezwyciężanie", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 4 (53), s. 11-21, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2019), "Uwarunkowania i długofalowe implikacje „Strategii dla Polski”", GOSPODARKA NARODOWA, 2(298), s. 65-93, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2018), "New Pragmatism: the quest for economics and development policy in the 21st century", Eurofenix, Winter 2017/2018, s. 28-29, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G., Postuła M. (2018), "Determinanty i implikacje poszerzania strefy euro. Kwestia polska", GOSPODARKA NARODOWA, 294(2), s. 5-28, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G., Postuła M. (2018), "Determinants and Implications of the Eurozone Enlargement", ACTA OECONOMICA, 68(4), s. 477-498, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2018), "Socialism, Capitalism, or Chinism?", COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 51(4), s. 285-298, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2018), "Chińska transformacja ustrojowa: kapitalizm czy socjalizm? Tertium datur", EKONOMISTA, 6, s. 633-663, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2018), "Chińska ekspansja gospodarcza: uwarunkowania, perspektywy, granice", ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES/ STUDIA EKONOMICZNE I REGIONALNE, Vol. 11, No.1, s. 7-19, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2018), "Socializm czi kapitalizm? Tertium Datur", Ekonomika i Prognozuwannja, 1, s. 7-36, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2017), "Ekonomika i polityka konwersii złotogo w ewro", Ekonomika Ukrainy, 8, s. 3-13, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2017), "Ekonomia i polityka konwersji złotego na euro", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 1, s. 16-23, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2017), "Girisha Shoukougun: sono Keizaigaku to Seijigaku", The Journal of Comparative Economic Studies(JCES), 23, s. 4-24, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2017), "Ru he hui mie yi ge gou jia—xi la wei ji de jing ji xue yu zheng zhi xue (Jak zniszczyć kraj. Ekonomia i polityka greckiego kryzysu)", Journal of Translation from Foreign Literature of Economics, 173, 3, s. 27-41, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2017), "Ekonomika i politika konwersii złotogo na ewro", Ekonomika Ukrainy, 8, s. 3-13, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2017), "Era Azii na fonje jewro-atłanticzeskoj ciwilizacii?", Woprosy Ekonomiki, 10, s. 140-147, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2017), "Jak zniszczyć kraj? Ekonomia i polityka greckiego kryzysu", EKONOMISTA, 2, s. 204-224, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2017), "Economics and Politics of the Currency Convergence: the Case of Poland", COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 50, 3, s. 183-194, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2017), "New Pragmatism: In the Quest for Economics and Development Policy in the 21st", JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 25, 2, s. 2-5, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2016), "Kak razwalit stranu. Ekonomiczeskije i politiczeskije aspekty greczeskogo krizisa", WOPROSY EKONOMIKI, 10, s. 144-157, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2016), "How to Destroy a Country. The Economics and the Politics of the Greek Crisis", RIVISTA DI POLITICA ECONOMICA, 1-3, s. 1-25, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2015), "Racjonalne potrzeby jako podstawa rozwoju społeczno- gospodarczego ", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 2 (35), s. 7-18, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2015), "K łuczszemu buduszczemy: perpsektiwy integracii", MIR PIEREMIEN, Special Issue, s. 201-206, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2015), "Projektowanie ekonomicznej przyszłości jako podstawa myślenia strategicznego", BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO, 2 (69), s. 41-45, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2015), "Opyt Polszi możet być poljezen dlja Ukrainy", EKONOMIKA UKRAINY, 6, s. 38-40, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2015), "Doswid Polszi może buti korisnim dlja Ukraini", EKONOMIKA UKRAINY, 6 (643), s. 38-40, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2015), "Politekonomija buduszczego", EKONOMICZESKAJA TEORIJA, 3, s. 30-42, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2015), "Politekonomija majbutnogo", EKONOMICZESKAJA TEORIJA, 3, s. 30-42, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2015), "Profesor Pohorille i jego spuścizna", EKONOMISTA, 4, s. 553-558, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2015), "Wlijanije dołgowogo krizisa Grecii na razwitije jewropejskoj integracii, Rossijskij", ROSSIJSKIJ WNIESZNEEKONOMICZESKIJ WIESTNIK, 8, s. 3-8, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2015), "Greczeskij sindrom", MIR PIEREMIEN, 3, s. 24-29, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2014), "Społeczne i przestrzenne aspekty zróżnicowania dochodów we współczesnym świecie", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 39, s. 26-37, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2014), "Atarashii Pragmatism - Mirai no Keizaigaku to Seisaku Ritsuan ni mukete (New Pragmatism or Economics and Policy for the Future)", HIKAKU KEIZAI TAISEI KENKYU (COMPARATIVE ECONOMIC STUDIES), 20 (March), s. 1-5, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2014), "Kto jest dobrym ekonomistą", BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO, 1(64), s. 12-14, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2014), "Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości", EKONOMISTA, 2, s. 161-180, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2014), "Reindustrializacija w mirie. Nowaja promyszlennaja politika protiv finansowych spekulacij i ekonomiczeskogo zastoja (głos w dyskusji)", MIR PIEREMIEN (ŚWIAT PRZEMIAN), 2, s. 19-21, 28-29, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2014), "The New Pragmatism, or Economics and Policy For The Future (An Essay) ", ACTA OECONOMICA, 64, 2, s. 139-160, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J., KOŁODKO G. (2014), "Repartycyjny i kapitałowy system emerytalny. Synergia czy antagonizm?", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 30, 1, s. 5-13, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2014), "New Pragmatism, Or Economics and Policy for the Future. Economics of Moderation", BULLETIN POLISH ECONOMIC SOCIETY, 2 (65), s. 41-43, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2013), "Dlaczego przywódcy są ograniczeni?", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 3 (28), s. 90-92, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2013), "Nowyj pragmatism i buduszcze mirowoj ekonomiki", MIR PIEREMIEN (ŚWIAT PRZEMIAN), 1, s. 34-38, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2013), "Economics and Politics in a Volatile World", EMIRATE LECTURE SERIES, 157, s. 43, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2013), "Nowyj pragmaitzm, ili ekonomika umiernnosti", EKONOMIKA UKRAINY, 11, s. 13-28, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2013), "Stołknowenije cywilizacij?", WOPROSY NOWOJ EKONOMIKI, 1 (25), s. 21-22, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2013), "Microeconomic management and macroeconomic policy vs. economic growth and social development", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 4, s. 11-15, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2013), "Nowyj Pragmatyzm, abo ekonomika pomrnpsti", EKONOMIKA UKRAINY, 11, s. 13-28, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2013), "Mołoko i rom, ili Ekonomiczeskije reform po-kubinski", WOPROSY NOWOJ EKONOMIKI, 1(25), s. 18-20, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2012), "Economic crisis or crisis in economics?", BIULETIEŃ MIŻNARODNOGO NOBELIWSKOGO EKONOMICZNOGO FORUMU, 1, 1(5), s. 216-223, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2012), "Economics and Politics in a Volatile World", EMIRATE LECTURE SERIES, 95 (May), s. 1-38, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2012), "A World Between Crises", ACTA OECONOMICA, 62(1), s. 3-13  , afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2011), "Ekonomia kryzysu czy kryzys ekonomii?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2 (109), s. 2-9, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2011), "Świat między kryzysami - refleksje na marginesie książki N. Roubiniego i S. Mihma Crisis Economics", EKONOMISTA, 2, s. 297-305, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2011), "Ekonomiczeskije osnowy krizisa ili krizis ekonomiczeskoj nauki?", MIR PIEREMIEN (ŚWIAT PRZEMIAN), 1, s. 29-38, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2011), "Neoliberalism, the Global Crisis, and the Ways Out", RIVISTA DI ECONOMIA POLITICA, 3, s. 153-166, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2011), "Neoliberalism, World Crisis, and the New Pragmatism", THE EUROPEAN FINANCIAL REVIEW, 2, s. 2-6, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy", EKONOMISTA, 1/2010, s. 117-125, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "Neoliberalizm i mirowoj ekonomiczeskij krizis", WOPROSY EKONOMIKI, 3, s. 56-64, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "Wielikije transformaciji 1989-2029", MIR PIEREMIEN (ŚWIAT PRZEMIAN), 1, s. 61-75, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "Wielikaja transformacija. Mogło li być łuczsze? Budjet li łuczsze?", MIROWAJA EKONOMIKA I MIEŻDUNARODYJE OTNOSZENIJA, 4, s. 3-14, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "Xin Zi You Zhu Yi Yu Shi Jie Jing Ji Wei Ji", RUSSIAN STUDIES, 2 (162), s. 3-11, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "Xin Ziyou Zhuyi Quanqiu Weiji ji Chulu", BIJIAO.COMPERATIVE STUDIES, 3, s. 111-118, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "Dwie dekady ustrojowej transformacji - i co dalej?", EKONOMISTA, 4, s. 563-572, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "Od ideołogii neoliberalizma k nowomu pragmatizmu", EKONOMIKA UKRAINY, 9 (578), s. 4-11, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "Wid ideołogii neoliberalizma do nowomu pragmatizmu", EKONOMIKA UKRAINY, 9 (586), s. 4-11, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "Two Decades of Great Postsocialist Transformation - and What Next?", ACTA OECONOMICA, 60, 4, s. 361-373, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "O społecznej gospodarce rynkowej", PRZEGLĄD SOCJALISTYCZNY, 3 (30), s. 81-89, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "Wielikaja transformacija", VIEK GLOBALIZACIJI, 2 (6), s. ---, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "Demokracja a rozwój", GAZETA FINANSOWA, 38, s. 30-31, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "New Approach to the Aims of Development", ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION JOURNAL, 1 (2), s. 28-36, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "Jak wrócić na ścieżkę wzrostu", PRZEGLĄD, 21.03.10, s. 44-45, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "Wicerząd wicepremiera", PRZEGLĄD, 28.03.10, s. 44-45, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "Wędrówka przez życie", PRZEGLĄD, 05.04.10, s. 43, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "Wielka metamorfoza", PRZEGLĄD, 18.04.10, s. 50-51, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "10 kwietnia 2010", PRZEGLĄD, 25.04.10, s. 47, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "Wędrujący świat, wędrująca Polska", PRZEGLĄD, 03.05.10, s. 44-45, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "Kryzysowy budżet", PRZEGLĄD, 17.10.10, s. 22, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "Panta rhei", PRZEGLĄD, 24.10.10, s. 48-50, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "Zielona wyspa czerwienieje", PRZEGLĄD, 16.05.10, s. 46-48, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "O metodologii nauk ekonomicznych", BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO, 2 (46), s. , afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "The Great Transformation 1989-2029. Could it have been better? Will it be better?", WORKING PAPER, 2010/40, s. -, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "Ciepło, cieplej, gorąco...", PRZEGLĄD, 20.06.10, s. 48-49, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "Kto rządzi światem?", PRZEGLĄD, 27.06.10, s. 52-53, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "Czy jesteśmy skazani na rozwój", PRZEGLĄD, 04.07.10, s. 48-50, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "Jak utonąć w długach", PRZEGLĄD, 11.07.10, s. 44-46, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2009), "Neoliberalizm i mirowoj ekonomiczeskij krizis", VIESTNIK FINANSOWOJ AKADEMII, 6, s. 48-54 , afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2009), "List otwarty do Premiera Rzeczypospolitej", GAZETA FINANSOWA, 13-19, s. 7, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2009), "Kultura a rozwój", MIESIĘCZNIK POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, 14(wkładka), s. ---, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2009), "Żyć, nie umierać…", MIESIĘCZNIK LITERACKI AKANT, 7 (150), s. 4-6, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2009), "Skudnaja ideja - żałkije płody. Poczemy wrednaja koncepcija neoliberalizma zawojowała połmira i kak s etim sprawitsj", LITERATURNAJA GAZIETA, 32 (6236), s. 4, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2009), "Rozwój gospodarczy i postęp społeczny. W poszukiwaniu strategii dla Polski", PRZEGLĄD SOCJALISTYCZNY, 6 (27), s. 19-26, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2009), "Wielka Transformacja 1989-2029. Uwarunkowania, przebieg, przyszłość", EKONOMISTA, 3, s. 353-371, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2009), "Etyka w działalności gospodarczej", TRANSFORMACJE, 58-63, s. 84-98, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2009), "Światowy kryzys i jego implikacje dla Polski", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4, s. 3-11, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2009), "Nowe spojrzenie na cele rozwoju ", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 2(11), s. 39-47, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2009), "Współczesny kryzys światowej gospodarki i jego implikacje dla długofalowego rozwoju Polski", PRZYSZŁOŚĆ: ŚWIAT-EUROPA-POLSKA, 1 (19), s. 13-15 ; 67-77, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2009), "1989 - 2029 Nian Da Zhuan Xing - Ke Yi Geng Hao Huo Jiang Hui Geng Hao Ma?", RUSSIAN STUDIES, 3 (157), s. 14-28 , afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2009), "Wgladiwajas w buduszczeje Jewropy i Mira", MIR PIEREMIEN (ŚWIAT PRZEMIAN), 3, s. 134-141  , afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2009), "A two-thirds of success. Poland's post-communist transformation 1989-2009", COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 42, 3, s. 325-351 , afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2009), "The Great Transformation 1989-2029", SOCIETY AND ECONOMY, 2 (31), s. 175-191, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2009), "Strategija razwitija", EKONOMIKA PREDPRINIMATELSTWA OKRUZAJUSZCZEJ SREDY, 1(37), s. 7-10, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2009), "Introductory Remarks  w: Robert J. Aumann, Game Engineering", DISTINGUISHED LECTURES SERIES, 20, s. 2-5, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2009), "A Two-thirds Rate of Success. Polish Transformation and Economic Development in 1989-2008", WIDER RESEARCH PAPER, 2009/14, s. ---, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2008), "Dokąd zmierza świat", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(94), s. 33-41, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2008), "Czy świat może być lepszy?", PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY, wrzesień-październik, 5(20), s.  36-45, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2008), "Khosusi Sazi Va Azad Saziyeh Eghtesadi: Tajrobeye Lahesta", RAHBORD-E-YAS, Spring 1387 (2008), 13, s. 118-136, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2008), "Patrząc w przyszłość", EKONOMISTA, 4, s. 555-560, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2008), "Nowe zasady ekonomii rozwoju", DZIŚ, 7, s. 29-39, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2008), "Uspiech na dwie treti. Sistemnaja transformacija w Polsze i uroki na buduszcze", EKONOMICZESKAJA POLITIKA, 2, s. 75-88, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2008), "Symultanka pro publico mundiale bono", FORUM KLUBOWE, 3 i 4, s. 77-82, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2008), "Europa w perspektywie 2050 roku", PRZYSZŁOŚĆ: ŚWIAT-EUROPA-POLSKA, 1(17), s. 21-28, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2008), "Globalizacja - i co dalej", DZIŚ, 12(219), s. 92-100, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2007), "Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość", EKONOMISTA, 6, s. 799-836, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2007), "Structural Reform and Economic Growth in Poland", CURRENT POLITICS AND ECONOMICS OF RUSSIA, EASTERN AND CENTRAL EUROPE, 22(1), s. 9-18, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2007), "Institutions, Policies and Growth", CURRENT POLITICS AND ECONOMICS OF RUSSIA, EASTERN AND CENTRAL EUROPE, 22, 22 (3), s. 283-308, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2007), "Etyka w działalności gospodarczej", DZIŚ, 5, s. 35-49, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2007), "Polskie drogi i bezdroża transformacji", RECTOR`S LECTURES, 64, s. 25, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2007), "Khosusisazi va Azadsazi-e eghtesadi: tajrobeye Lahestan", MAGALLEHE-E BARNAMEH VA BUDJEH (THE JOURNAL OF PLANNING AND BUDGETING), --, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2007), "Mirowoje Chozjajstwo i postsocjalisticzeskije preobrazowanija", EPOS - EKONOMIKA, PREDPRINIMATIELSTWO, OKRUŻAJUSZCZAJA SREDA, 4(32), s. 94-103, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2007), "E-Economy and Prospects for Fast Growth in Post-Communist Countries", CURRENT POLITICS AND ECONOMICS OF RUSSIA, EASTERN AND CENTRAL EUROPE, 22(1), s. 29-44, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2007), "The Great Post-Communist Change and the Uncertain Future of the World", CURRENT POLITICS AND ECONOMICS OF RUSSIA, EASTERN AND CENTRAL EUROPE, 22(1), s. 45-62, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2007), "Globalization and Catching-up in Emerging Markets", CURRENT POLITICS AND ECONOMICS OF RUSSIA, EASTERN AND CENTRAL EUROPE, 22(5/6), s. 621-662, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2007), "The Lessons to be Learned from the Great Post-Communist Change", CURRENT POLITICS AND ECONOMICS OF RUSSIA, EASTERN AND CENTRAL EUROPE, 22(3), s. 191-202, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2007), "Globalizacija i processy wyrawniwanija ekonomik 'nowych' rynkow (okończanije)", EPOS - EKONOMIKA, PREDPRINIMATIELSTWO, OKRUŻAJUSZCZAJA SREDA, 1(29), s. 107-120, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2007), "The New Economy and the Old Problems", CURRENT POLITICS AND ECONOMICS OF RUSSIA, EASTERN AND CENTRAL EUROPE, 1(22), s. 19-28, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2007), "Etika w chozjastwiennoj diejatielnosti", BIEŁORUSSKIJ EKONOMICZESKIJ ŻURNAŁ, 3, s. 23-33, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2007), "2025: Two Histories of Economic Growth", CURRENT POLITICS AND ECONOMICS OF RUSSIA, EASTERN AND CENTRAL EUROPE, 22(3), s. 203-229, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2007), "Etika w biznesie, ekonomikie i politikie", WOPROSY EKONOMIKI, 11, s. 44-54, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2006), "Globalization, Transformation and Management Education", TIGER WORKING PAPER SERIES, 89, s. 11, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2006), "Globalization and Its Impact on Economic Development", TIGER WORKING PAPER SERIES, 81, s. 13, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2006), "Globalization - Culture - Development", INTERNATIONAL MANAGEMENT REVIEW, 3(2), s. 5-19, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2006), "Globalization, Transformation and Management Education", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(81), s. 13-16, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2006), "Blaski i cienie globalizacji", KOLEGIUM MYŚLI OTWARTEJ, Zeszyt 3 , s. 11-28, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2006), "Institutions, Policies and Economic Development", WIDER RESEARCH PAPER, 21, s. 26, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2006), "Siedem lekcji z polskiej transformacji", KOLEGIUM MYŚLI OTWARTEJ, Zeszyt 3, s. 53-63, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2006), "Globalizacija i processy wyrawniwanija ekonomik 'nowych' rynkow", EPOS - EKONOMIKA, PREDPRINIMATIELSTWO, OKRUŻAJUSZCZAJA SREDA, 4(28), s. 87-97, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2006), "Wielikaja postkommunisticzeskaja transformacija i nieopredieliennoje buduszcze mira", EKONOMICZESKAJA POLITIKA, 1, s. 56-73, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2006), "Introductory remarks, w: Anne O. Krueger, A. Continuous Adventure: The Pursuit of Stability and Growth in Modern Economies", DISTINGUISHED LECTURES SERIES, 18, s. 1-5, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2006), "Posuto-Kyosansyugi-no Daihenkaku-to Hukakujitu-na Sekai-na Shorai [Wielka posocjalistyczna przemiana i niepewna przyszłość świata]", HIKAKU KEIZAI TAISEI KENKYU (COMPARATIVE ECONOMIC STUDIES), 13, s. 59-74, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2005), "Blaski i cienie globalizacji", FORUM KLUBOWE, 3, s. 27-32, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2005), "Introductory remarks w: John Williamson, Differing Interpretations of the Washington Consensus", DISTINGUISHED LECTURES SERIES, 17, s. 1-6, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2005), "Bo Lan Da Bian Ge Dui Xin Xing Shi Chang de Oi Tiao Jing Yan Jiao Xun", JOURNAL OF CANPARATIVE STUDIES OF ECONOMIC AND SOCIETY SYSTEM, 5, s. 28-33, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2005), "Siedem lekcji z polskiej transformacji", DZIŚ, 1, s. 25-34, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2005), "Zhidu, Zhengce He Zengzhang [Instytucje, polityka i wzrost]", BIJIAO.COMPERATIVE STUDIES, 18, s. 131-149, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2005), "Transition to a Market. Why Gradualism Works and Radicalism Fails?", MONTENEGRIN JOURNAL OF ECONOMICS, 1, 1(1), s. 19-25, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2005), "Blaski i cienie globalizacji", DZIŚ, 7, s. 36-53, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2005), "Seido, Seisaku to Keizai-seicho [Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy]", OKAYAMA ECONOMIC REVIEW, 1(37), s. 151-172, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2005), "Globalization, Transition and Development Prospects", FINANCE INDIA, XIX, 19, s. 465-479, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2005), "Lessons for the emerging markets from Poland's great change", COMMUNIS POST-COMMUN, 3(38), s. 369-379, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2005), "Wielikaja polskaja transformacija: uroki dla razwiwajuszczichsja rynkow", MIR PIEREMIEN (ŚWIAT PRZEMIAN), 4, s. 34-45, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2004), "Ekonomia wzrostu i polityka upadku", TRYBUNA, 8 czerwca, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2004), "Strategia rynkowej transformacji", DZIŚ, 8, s. 32-40, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2004), "Globalizacija i ekonomiczeskij rost,", MIR PIEREMIEN (ŚWIAT PRZEMIAN), ---, s. 140-152, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2004), "Globalization and the Equity Issues in Postsocialist Transition Economies", ACTA ECONOMICA, ---, s. 273-296, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2004), "La transizione all'economia di mercato: gradualismo o radicalismo?", QA - LA QUESTIONE AGRARIA, ---, s. 25-37, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2004), "Wykorzystać rezerwę NBP", PRZEGLĄD, 12 marzec, s. 49-51, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2004), "Institutions, Policies and Growth", TIGER WORKING PAPER SERIES, ---, s. 21, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2004), "Instytucja i polityka a wzrost gospodarczy.", EKONOMISTA, ----, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2004), "Introductory remarks w: John Eatwell Pensions Policies in the European union-a Burden for New Members", DISTINGUISHED LECTURES SERIES, 13, s. 1-3, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2004), "Transition to a Market System: Gradualism versus Radicalism", TIGER WORKING PAPER SERIES, 60, s. 12, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2004), "Introductory remarks, w: Alexander Nekipelov, Public Preferences and their Role in Shaping Russian Economic Development", DISTINGUISHED LECTURES SERIES, 15, s. 1-4, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2004), "Introductory remarks, w: Justin Yifu Lin, lessons of China`s Transition from a planned Economy to a Market Economy", DISTINGUISHED LECTURES SERIES, 16, s. 1-7, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2003), "Shinko shijo niokeru gurobaruka to kyachingu-apu (Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies)", RITSUMEIKAN KOKUS KENKYU, ---, s. 409(111)-453(155), afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2003), "Świat i my", DZIŚ, 8, s. 23-34, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2003), "Globalisation and Transformation: Illusions and Reality", JOURNAL OF EMERGING MARKET FINANCE, ---, s. 207-252, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2003), "Globalization. Challenges and Opportunities for Transition Economies", TIGER WORKING PAPER SERIES, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2003), "Integracja Polski ze światem", DZIŚ, 5, s. 21-32, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2002), "Gospodarka: potrzeba zmian na lepsze", MYŚL SOCJALDEMOKRATYCZNA, 3, s. 85-95, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2001), "Globalization and catching-up: from recession to growth in transition economies", COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 34(3), s. 279-322, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

KOŁODKO G. (2021), "The Quest for Development Success: Bridging Theoretical Reasoning with Economic Practice",  Lexington Books, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2020), "China and the Future of Globalization. The Political Economy of China's Rise", Bloomsbury Publishing, Londyn, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2020), "Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2018), "Czy Chiny zbawią świat?", PRÓSZYŃSKI I S-KA , Warszawa, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G., KOŹMIŃSKI A. (2017), "Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm", PRÓSZYŃSKI I S-KA , Warszawa, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2016), "25 let transformacii - ot neoliberalnych prowałow k pragamticznomu rostu", Wydawnictwo Magistr, Moskwa, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2015), "Incotro se indreapta lumea: Economia politica a viitorului ", Editura Polirom, Bukareszt, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2015), "Shi Jie Qu Xiang He Fang: Wei Lai De Zheng Zhi Jing Ji  Xue", FOREIGN LANGUAGES PRESS, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2014), "Droga do teraz", PRÓSZYŃSKI I S-KA , Warszawa, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2014), "Kuda idiot mir. Politiczeskaja ekonomija buduszczego", Izdatielstwo Magistr, Moskwa, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2014), "Wakyyat ha, doroogh ha, wa khata ha. Syasat wa eqtesad dar jahan motalatem (Truth, Errors, and Lies: Politics and Economics in a Volatile World)", Pazhooheshkadeh Pooli Va Banki (Monetary and Banking Research Institute, MBRI), Teheran, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2014), "Whither the World: The Political Economy of the Future: Volume 1", PALGRAVE MACMILLAN LTD, Houndmills, Basingstoke, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2014), "Whither the World: The Political Economy of the Future: Volume 2 ", PALGRAVE MACMILLAN LTD, Houndmills, Basingstoke, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2013), "Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości", PRÓSZYŃSKI I S-KA , Warszawa, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2012), "Hkaa'k wa'khta'a wa'kathib alsyasah waliktsad fi a'alm mtghirl", Kalimat Arabia, Cairo, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2012), "Minliwij swit", Nacionalna Akademia Nauk Ukrainy, Kijów, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2011), "Głobalizacija, transformacija, krizis - czto dalsze?", IZDATELSTVO MAGISTR, Moskwa, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2011), "Truth, Errors, And Lies. Politics And Economics In A Volatile World", Columbia University Press, Nowy Jork, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2011), "Gezici Dünya. Geçmişten gelece?e: küresel ekonomi - politik", Odtu Geliştirme Vakfi, Istambuł, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2011), "Zhen Xiang, Miu Wu yu Huang Yan. Duo Bian Shi Jie Zhong de Zheng Zhi yu Jing Ji", FOREIGN LANGUAGES PRESS, Pekin, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "The gioi di ve dau?", NHA XUAT BAN THE GIOI, Hanoi, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "Świat na wyciągnięcie myśli", PRÓSZYŃSKI I S-KA , Warszawa, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2010), "La gran transformación", LA CATARATA, Madryt, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2009), "Mir w dwiżenii", MAGISTR, Moskwa, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (2009), "Megatrendek", AKADEMIAI KIADO, Budapeszt, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2008), "Segyehwawa gu sahoejueui gukadeuleui baljeonjeonmang", DAHAE, Seoul, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2008), "Wędrujący świat", PRÓSZYŃSKI I S-KA , Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2007), "Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne aspekty rozwoju", TNOIK TORUŃ, Toruń, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2007), "Jahani Shodan va ham sat-h Shodan ba digaran dar Eghtesadé gozar ", MARKAZ E TAHGHIGHAT E ESTRATEGIK, Teheran, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2006), "Wielikij postsocjalisticzeskij poworot", JURIDICZESKIJ CENTR PRESS, Sankt Petersburg, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2006), "Toan Cau Hoa Va Trien Vong Phat Trien Cua Cac Nuoc Hau Xa Hoi Chu Nghia", STATE POLITICAL PUBLISHING HOUSE, Hanoi, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2006), "The World Economy and Great Post-Communist Change", NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New York, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2005), "Shock kara Ryouhou he - Touou ni okeru Post-Shakaishugi no Taisei Ikou kara EU Kamei he", SAN-KEI-SHA, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2004), "Wid szoku do terapii.Ekonomika i politika transformacji", Niezależnij Kulturołogicznyj Żurnał , afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2004), "Globalization and Catching Up in the Emerging Market Economies", Wydawnictwo Nigeryjskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2004), "O Naprawie Naszych Finansów", TOWARZYSTWO NAUKOWE ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA, Cambridge, afiliacja: Inna.

KOŁODKO G. (2003), "Quan Qiu Hua Yu Hou She Hui Zhu Yi Guo Ji Da Yu Ce(po chińsku).", World Affairs Press, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (2003), "Globalizacija ir posocialistiniu saliu vystymosi perspektyvos", LEIDYKLA VILNIJOS ZODIS, afiliacja: Inna.

KOŁODKO G. (2003), "Globalización y perspectivas de desarrollo en los antiguos países comunistas", SIDDHARTH MEHTA EDICIONES, Graz, afiliacja: Inna.

KOŁODKO G. (2001), "Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem", TOWARZYSTWO NAUKOWE ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA, Toruń, afiliacja: WSPIZ.

Redakcja monografii:

KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (red.), (2019), "Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (red.), (2014), "Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (red.), (2014), "Management and Economic Policy for Development", NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New York, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (red.), (2011), "20 years of Transformation: Achievements, Problems and Perspectives", NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New York, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G. (red.), (2010), "Globalizacja, kryzys i co dalej?", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (red.), (2009), "20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy", AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G., Uvalic M., Estrin S. (red.), (2007), "Transition and Beyond", PALGRAVE MACMILLAN, HOUNDMILLS, BASINGSTOKE, HAMPSHIRE, NEW YORK, New York, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (red.), (2005), "The Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets", ASHGATE, ALDERSHOT, ENGLAND-BURLINGTON, Burlington, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (red.), (2005), "Globalization and Social Stress ", NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New York, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (red.), (2004), "Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G., Grzymala-Busse  A. (red.), (2004), "Globalization and Social Stress", YALE CENTER FOR INTERNATIONAL AND AREA STUDIES, New Haven, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODKO G. (red.), (2003), "Emerging Market Economies - Globalization and Development", ASHGATE, ALDERSHOT, ENGLAND-BURLINGTON, Burlington, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M., KOŁODKO G. (red.), (2002), "Nowa gospodarka' i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: ALK.