alk
prof. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz
Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka
Profesor