Christopher Hartwell
prof. Christopher Hartwell
Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym
Profesor ALK