prof. Anna Olejniczuk-Merta

Katedra Marketingu
Profesor

Prof. dr hab. Anna Olejniczuk–Merta - ekonomista. Badania naukowe koncentruje na problematyce roli innowacji i innowacji społecznych w rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Jednocześnie poświęca dużo uwagi konsumpcji jako czynnikowi współdecydującemu o równoważeniu rozwoju. Ponadto od lat prowadzi badania nad rolą ludzi młodych w gospodarce i społeczeństwie. W 2011roku odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W latach 2011-2014 była członkiem Komitetu Polityki Naukowej.

Najważniejsze aktywności naukowe prof. dr hab. Anny Olejniczuk-Merty stanowią:

1. Opracowanie koncepcji, współautorstwo i redakcja naukowa publikacji: "Miejsce i rola ludzi młodych w regionie", Wydawnictwo SEDNO, Wydawnictwo Akademickie, Warszawa, 2013r.

2. Opracowanie koncepcji, współautorstwo i redakcja naukowa publikacji p.t. "Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce", Wydawnictwo PWE, Warszawa, 2016r. {Podstawa materiałów źródłowych: Projekt badawczy p.t Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce (NCN 2012/ 05/B/HS4/04006).

3. Opracowanie koncepcji, współautorstwo interdyscyplinarnej i międzyuczelnianej publikacji p.t." Inwestycyjny wymiar konsumpcji. Istota, formy, znaczenie", red. naukowa: Anna Olejniczuk-Merta, Adam Noga, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, 2020r.

4. Opracowanie koncepcji, współautorstwo publikacji o charakterze badawczo wdrożeniowym p.t. "Innowacje społeczne. Od aktywizacji społeczeństwa do ekosystemu innowacji", redakcja naukowa: Anna Olejniczuk-Merta, Mirosław Miller, Wydawnictwo Key Text, Warszawa, 2020r.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A., Szepieniec-Puchalska D., Szymanska A. (2018), "Consumers’ Innovativeness and Responsible Consumption", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, vol. 16, issue 75, s. 166-181, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2018), "Od innowacyjności konsumentów do innowacyjnej gospodarki", HANDEL WEWNĘTRZNY, 4 (375), s. 252-267, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2018), "Miejsce konsumpcji w gospodarce: wczoraj - dziś - jutro", KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 1/2018 (22), s. 121-136, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2018), "Miejsce konsumpcji w gospodarce: wczoraj - dziś - jutro : (część II - Konsumpcja jutra)", KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 4/2018 (25), s. 7-22, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2016), "Consumption in the strategic development of the country", ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL STUDIES, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2016), "Innovations and consumption versus raisingthe quality of life of society", ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA, 15, 3, s. 91-100, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2016), "Konsumenci i konsumpcja wobec wyzwań XXI wieku", STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 3, 43, s. 301-318, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2015), "Social innovations in the processof system products development", JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 22, 4, s. 5-15, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2015), "Kapitał ludzki. Innowacje. Rozwój", LOGISTYKA, 2, s. 1014-1019, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2015), "Konsumpcja czynnikiem innowacyjnego rozwoju", MARKETING I RYNEK, 2, s. 5-13, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2015), "Refleksja nad zmianami w konsumpcji i zachowaniu konsumentów w erze globalizacji", MARKETING I RYNEK, 8, s. 486-494, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2014), "Ewolucja w badaniach marketingowych", MARKETING I RYNEK, 9, s. 2-7, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2014), "Marketing  and Social Innovation- A Comparative Analysis", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, Vol. 22, No. 4(127), s. 144-152, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2013), "Innowacje społeczne", KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 1, s. 21-34, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2013), "Społeczeństwo wiedzy a konsumpcja", TRANSFORMACJE, 72-75, 1-2, s. 520-539, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2012), "Kult młodości - moda czy długofalowa zmiana stylu życia", MARKETING I RYNEK, 8, s. 2-8, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2012), "Perspektywy rozwoju marketing - marketing w innowacyjnej gospodarce", HANDEL WEWNĘTRZNY, 1, 09-10, s. 17-25, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2011), "Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce", KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 1, s. 26-37, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), "Vplyv  globalizacie na polsky mladeznicky trh", Mladez a spolocnost, 1, 4/2007, s. 24-34, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), "Badania marketingowe na rynku młodych konsumentów", HANDEL WEWNĘTRZNY (MARKETING RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWO), 254-259, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), "Badania marketingowe na rynku młodych konsumentów", RYNEK I KONSUMPCJA, s. 155-165, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), "recenzja: Podstawy marketingu Jerzy Altkorn - Recenzja", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(67), afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2003), "Badanie rynku i problematyki młodych konsumentów w Polsce", HOME TRADE,  afiliacja: WSPIZ.

 

Monografie:

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), "Młodzi konsumenci w procesach transformacji rynkowej", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), "Rynek dziecięcy w okresie transformacji", IBRKIK, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), "Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2003), "Dylematy młodych konsumentów", INSTYTUT RYNKU WENĘTRZNEGO I KONSUMPCJI, Warszawa.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2003), "Współczesne dylematy młodych konsumentów", INSTYTUT RYNKU WEWNĘTRZNEGO I KONSUMPCJI, Warszawa.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2001), "Rynek młodych konsumentów", Difin, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

Redakcja monografii:

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A., Miller M. (red.), (2020), "Innowacje społeczne. Od aktywizacji społeczeństwa do ekosystemu innowacji.", KEY TEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A., NOGA A. (red.), (2020), "Inwestycyjny wymiar konsumpcji. Istota, formy, znaczenie.", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (red.), (2016), "Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (red.), (2014), "Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu.", INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I  KONIUNKTUR, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (red.), (2013), "Miejsce i rola ludzi młodych w regionie", SEDNO-WYDAWNICTWO AKADEMICKIE, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (red.), (2012), "The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour", INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I  KONIUNKTUR, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (red.), (2011), "Konsumpcja a rozwój regionów", INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (red.), (2010), "Konsumpcja w Polsce w 2010 roku", INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (red.), (2009), "Konsumpcja w gospodarstwach domowych jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju regionów", IBRKIK, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A., Kusińska A. (red.), (2009), "Konsumpcja w Polsce", IBRKIK, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (red.), (2009), "Ludzie młodzi w aktywizacji regionów", IBRKIK, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (red.), (2008), "Ludzie młodzi w społeczeństwie i gospodarce", IBRKIK, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (red.), (2008), "Uwarunkowania rozwoju społeczno-zawodowej aktywności ludzi młodych", IBRKIK, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (red.), (2007), "Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A., Gardocka-Jałowiec A. (2020), "Od poznawczego niebytu konsumpcji do jej inwestycyjnego wymiaru", w: A. Olejniczuk-Merta, A. Noga (red.), Inwestycyjny wymiar konsumpcji. Istota, formy, znaczenie., Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 13-54, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A., GARBARSKI L. (2017), "Segmentacja rynku - analiza krytyczna", w: Małgorzata Bartosik-Purgat (red.), Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 227-246, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2014), "Innowacje społeczne - aktywizacja społeczeństwa czy coś więcej?", w: Olejniczuk-Merta A., Nowak J. (red.), Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I  KONIUNKTUR, s. 18-26, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2013), "The Contemporary Consumption Dilemmas", w: Anna Olejniczuk-Merta (red.), The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I  KONIUNKTUR, Warszawa, s. 11-25, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2011), "Zmiany w konsumpcji i zachowaniach konsumentów a rozwój społeczno-gospodarczy", w: U. Łangowska-Szcześniak, A. Bobrowska (red.), Społeczno-ekonomiczne determinanty konsumpcji w Polsce, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 9-30, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2011), "Zachowania młodych konsumentów w świetle prawideł konsumpcji", w: A. Olejniczuk-Merta, M. Radziukiewicz, J. Odorzyńska-Kondek, A. Szymańska (red.), Konsumpcja w Polsce w 2010 roku, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR, Warszawa, s. 109-130, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2010), "Trzy generacje badań marketingowych", w: K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe - nowe wyzwania, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, Wrocław, s. 21-29, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2010), "Wpływ procesu globalizacji na zachowania konsumentów", w: Wiktor J.W., Zbikowska. A. (red.), Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 387-395, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2010), "Nowe zachowania konsumentów- wyzwania zarządcze dla organizacji", w: Anna Skowronek-Mielczarek  (red.), Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, Warszawa, s. 313-329, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2010), "Development of Innovation in CEE countries. Conditions and tools", w: ... (red.), Innovation processes in Ukraine, "LvivskaPolitechnika" National University, Lwów, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), "The Lisbon Strategy and development of international business", w: Maja Szymura-Tyc (red.), Central and Eastern European markets, UNIVERSITY OF ECONOMICS IN KATOWICE PUBLISHER, Katowice,  afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), "Zarządzanie marketingowe a współczesne wyzwania przedsiębiorstw", w: Niestrój R. (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków,  afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), "Współczesne przeobrażenia w konsumpcji a rozwój konsumpcji zrównoważonej", w: Kusińska A., Olejniczuk-Merta A. (red.), Konsumpcja w Polsce, IBRKIK, Warszawa, s. 98-121, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A., Piskiewicz L., Puchalska D. (2009), "Charakterystyka ludzi młodych regionach [R.I ], Ludzie młodzi na rynku pracy w regionach [R.II]", w: Olejniczuk- Merta A. (red.), Ludzie młodzi w aktywizacji regionów, IBRKIK, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2008), "The Lisbon stregy and development of international bussiness in the CEE markets", w: Żabiński L. (red.), International Marketing and Business in the CEE markets., Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, s. 89-96, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2008), "Global socioeconomic trends and international marketing management in globalisation", w: Dado J. (red.), Problems of Marketing Management in Globalisation, Faculty of Economics Matej Bal University, Banska Bystrica, Bańska Bystrzyca, s. 179-185, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), "Wykorzystanie metod socjologicznych w badaniach marketingowych", w: Mazurek-Łopacinska K. (red.), Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej, Akademia Ekonomiczna Wrocław, Wrocław, s. 89-97, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), "Rynek młodych konsumentów. Geneza. Rozwój. Perspektywy", w: Olejniczuk-Merta A. (red.), Uwarunkowania i kierunki zmian na rynku młodych konsumentów, IBRKIK, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), "Szanse i bariery rozwoju rynków młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej", w: Olejniczuk - Merta A. (red.), Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), "Impact of globalisation on the polish youth market", Globalisation of the Market, Univerzita Mateja Bela v Banskiej Bystrici, Bordo, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), "From frontier trade to Euromarketing. Polish experience",  Marketing and Logistics in the System of Management, POLITECHNIKA LWOWSKA, Lwów,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), "Globalizacja a nowe trendy konsumpcji żywnosci w Polsce",  Handel Wewnętrzny, IRWIK, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), "Idee i oczekiwane efekty koordynacji treści programów nauczania w ramach przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych", w: prof. Leszek Żabiński (red.), Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, s. 34-43, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), "Strategie marketingowe polskich firm w regionie środkowo-europejskim", w: Karwowski J. (red.), Marketing a aktywność regionów, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), "Działania marketingowe polskich firm w regionie środkowo-europejskim", w: Karwowski J. (red.), Marketing a aktywność regionów, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), "Udział klientów w tworzeniu wartości firmy", w: Czubała A. (red.), Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, Kraków, s. 320-326, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2005), "Bez emocji o internecie w badaniach marketingowych", w: Józefa Kramer (red.), Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, s. 69-76, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2005), "Marketingowe strategie przedsiębiorstw na Europejskim rynku młodzieżowym", w: prof. J.W. Wiktor (red.), Euromarketing, Akademia Ekonomiczna Kraków, Kraków, s. 180-187, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2005), "Transformacja zachowań rynkowych młodzieży", w: Kusińska A. (red.), Jak żyjemy. Warunki materialne. Konsumpcja. Zachowania na rynku., IRWIK, Warszawa,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), "Etyka w badaniach i działaniach marketingowych", w: prof. Lechosław Garbarski (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 257-264, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), "Rola marki na rynku młodzieżowym", w: prof. Bogdan Sojkin (red.), Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, Poznań, s. 349-356, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), "Badania marketingowe na rynku młodych konsumentów", Market and Consumption, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR, Warszawa,  afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), "Rynek młodych konsumentów w Polsce na tle przeobrażeń rynku Europejskiego",  Marketing to Children and Youth. European Conferences United, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), "Etyka w badaniach i działaniach marketingowych", w: Garbarski L. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce: tożsamość, etyka, przyszłość, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), "Rola marki na rynku młodzieżowym", w: Kall J., Sojkin B. (red.), Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, Poznań, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), "Etyka w badaniach i działaniach marketingowych", w: Garbarski L. (red.), Kontrowersje wokół marketingu, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO I MSZ, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2003), "Perspektywy rozwoju europejskiego rynku młodych konsumentów", w: prof. J.W.Wiktor (red.), Euromarketing, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, Kraków, s. 74-83, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2003), "Perspektywy rozwoju europejskiego rynku młodych konsumentów", w: --- (red.), Papers of the 4th Symposium on International Marketing, CRACOW UNIVERSITY OF ECONOMICS, Kraków, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2003), "Conduct of firms in the young consumer market before entering the european internal market", w: xxx (red.), Marketing of the companies in V4 countries one step before the entry to European Union, Univerzita Mateja Bela v Banskiej Bystrici, Bordo, s. 291-298.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2003), "The Gender Dimensions of Social Security Reform in Poland",  The Gender Dimensions of Social Security in Central and Eastern Europe, INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, Toruń, s. 187-234.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2001), "Nadzieje i obawy polskich przedsiębiorstw przed przystąpieniem do Jednolitego Rynku Europejskiego", w: Z.Kędzior (red.), Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, s. 101-111, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2000), "Innowacyjność w marketingu zorientowanym na młodzież", w: prof. A. Styś. prof. K. Mazurek -Łopacińska (red.), Marketing przełom wieku. Teoria marketingu. paradygmaty, Akademia Ekonomiczna Wrocław, Wrocław, s. 278-285, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (1999), "Behavior of the Young Consumer in Poland. Young Consumer.", w: Deborah Felows (red.), Youth Power:How to Connect?, ESOMAR, Amsterdam, s. 245, afiliacja: WSPIZ.

 

Członek Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011-2014), w tym w 2012 r. przewodnicza w/w Komitetu;

Kierownik Zespołu Konsumpcji w Instytucie Badania Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (2005-2018);

Członek Rady Programów Innowacyjnych "Ashoka" Polska (2014-2019);

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za osiągnięcia badawcze (2011r.).