alk

prof. Andrzej Wróbel

Zakład Prawa Konstytucyjnego
Profesor, Kierownik projektu