alk

prof. Andrzej Wieczorkiewicz

Katedra Bankowości, Ubezpieczeń I Ryzyka
Starszy wykładowca

Publikacje w czasopismach naukowych:

WIECZORKIEWICZ A., DĄBROWSKA-GRUSZCZYŃSKA K., GRUSZCZYŃSKI M. (2013), "Komitety audytu jako fundament zaufania do spółki", EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 11, s. 80-92, afiliacja: ALK.

WIECZORKIEWICZ A., DĄBROWSKA - GRUSZCZYŃSKA K., GRUSZCZYŃSKI M. (2006), "Perspektywy wprowadzenia euro w Polsce w świetle doświadczeń europejskich", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s. 27-35, afiliacja: WSPIZ.

WIECZORKIEWICZ A. (2005), "Integracja walutowa Polski w ramach Europejskiego Systemu walutowego na tle doświadczeń unijnych", STUDIA EUROPEJSKIE, 1(33), s. 107-124, afiliacja: WSPIZ.

WIECZORKIEWICZ A. (2003), "Rozwój ubezpieczeń w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej oraz Czech i Węgier", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(64), s. ---, afiliacja: WSPIZ.

Rozdziały w monografiach:

WIECZORKIEWICZ A., GRUSZCZYŃSKI M., DĄBROWSKA - GRUSZCZYŃSKA K. (2010), "Wprowadzenie euro w kontekście kryzysu finansowego i efektywności rynku walutowego", w: W. Siwiński, D. Wojtowicz (red.), Globalny kryzys a jednocząca się Europa, POLTEXT, Warszawa, s. 99-119, afiliacja: ALK.

WIECZORKIEWICZ A., GRUSZCZYŃSKI M., DĄBROWSKA-GRUSZCZYŃSKA K. (2005), "Polish Insurance Sector at the Start of Big Change", w: --- (red.), Insurance in the Polish segment of the European market, OFICYNA WYDAWNICZA BRANTA, Warszawa, s. 32-42, afiliacja: WSPIZ.

WIECZORKIEWICZ A., DĄBROWSKA-GRUSZCZYŃSKA K., GRUSZCZYŃSKI M. (2005), "Perspektywy integracji walutowej w ramach Europejskiego Systemu Walutowego", w: Najlepszy E. (red.), Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, Poznań, Poznań, s. 498-518, afiliacja: WSPIZ.

WIECZORKIEWICZ A. (2004), "Integracja usług finansowych w gospodarce światowej", w: Nowak S. (red.), Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego, OFICYNA WYDAWNICZA BRANTA, Warszawa, s. ---, afiliacja: Inna.