prof. Andrzej K. Koźmiński

Katedra Zarządzania
Profesor zwyczajny

Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński - członek korespondent PAN, profesor zwyczajny, ekonomista i socjolog, autor ponad 50 książek z dziedziny zarządzania publikowanych  w różnych językach, wykładowca w polskich i zagranicznych uczelniach, promotor wielu wybitnych uczonych, zasiada w radach nadzorczych spółek. Współzałożyciel i pierwszy wieloletni Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, obecnie jej Honorowy Prezydent. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego (2015) oraz ESCP Europe Business School (2017)  

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH:

KORZYŃSKI P., KOŹMIŃSKI A., BACZYŃSKA A., Haenlein M. (2021), "Bounded leadership: An empirical study of leadership competencies, constraints, and effectiveness", European Management Journal, Vol. 39 Issue 2, s. 226-235, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2020), "Where Disciplines Meet", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 12 (2), s. 9-19, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2020), "Europa pomiędzy emocjami a racjonalnością: indeks zrównoważonego rozwoju dla europejskich krajów OECD", EKONOMISTA, 2, s. 320-334, afiliacja: ALK.

KĄCIAK E., KOŹMIŃSKI A. (2019), "Managerial Discretion and Constraints: A Bounded Leadership Model", JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., vol. 27, No. 2/2019, s. 2-32, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2019), "Gifts Basekt for Professor Grzegorz W. Kołodko", EKONOMISTA, 3, s. 374-377, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2017), "Ekonomia społecznych emocji. Równowaga i nierównowaga funkcjonalna w gospodarce polskiej w latach 1999-2016 na podstawie wskaźnika ALK (BDI)", EKONOMISTA, 6, s. 644-674, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), "The Balanced Development Index: Its Construction and Application in Times of Uncertainty, Poland 1999–2017", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3 (195), s. 267-289, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2016), "Polish Business Management: A Contredanse of Theory and Practice", JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 24, 4, s. 10-24, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), "W poszukiwaniu antykruchości systemu społeczno-ekonomicznego – zastosowania syntetycznego wskaźnika ALK", EKONOMISTA, 1, s. 32-60, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2015), "Operationalization and estimation of balanced development index for Poland 1999-2016", STATISTICS IN TRANSITION, 16, 3, s. 461-487, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2015), "Management in the Time of Generalized Uncertainty the Question of Revelvance", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 23, 4, s. 2-10, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2015), "Bounded leadership: empirical study of Polish elite", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 4(192), s. 425-453, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2014), "Economic imagination and support for parliamentary democracy in Poland", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 22, 2(125), s. 3-29, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2014), "Kultura sieci? ", Transformacje Pismo Interdyscyplinarne, (80-81), 1-2, s. 196-206, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2014), "Przedsiębiorcze państwo? ", EKONOMISTA, 2, s. 321-336, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2013), "Zarządzanie a wzrost gospodarczy w krajach transformacji systemowej", ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 156, s. 11-27, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2013), "The Entrepreneurial State?", KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 1, s. 73-82, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2013), "Wkład zarządzania we wzrost gospodarczy w krajach transformacji systemowej", ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 3 (156), s. 11-28, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2013), "Tajemnice przywództwa", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, Vol.1, 1(120), s. 3-12, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2011), "Perceived factors of enterprise management success as a part of economic imagination in Poland", ZBIRNYK NAUKOWYCH PRAC  DONECKOHO DERŻAWNOHO UNIWERSYTETU UPRAVLINNIA, 179, s. 133-144, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2011), "Wyobraźnia ekonomiczna w Polsce", STUDIA SOCJOLOGICZNE, 201, 2, s. 55-84, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2011), "Sprawiedliwość i dobro wspólne. Wskazówki dla przedsiębiorców i menedżerów zawarte w encyklice Ojca Świętego Benedykta XVI Caritas in Veritate ", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(108), s. 10-13, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2011), "The New Revolution in Management Education?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(111), s. 2-6, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., OBŁÓJ K., Santorski   J., Adamkiewicz M. (2011), "Cztery umiejętności, których znaczenie w przywództwie rośnie ", THINKTANK, 1(8), s. 30-35, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2011), "The New revolution in management education?  ", GLOBAL FOUNDATION FOR MANAGEMENT EDUCATION, -, s. 21-26, afiliacja: ALK.

LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A. (2011), "Zaufanie i nieufność w podejmowaniu decyzji", DECYZJE, 16, s. 29-41, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2009), "Partnerstwo? Dla wiedzy", SPRAWY NAUKI, 5(146), s. 24-26, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2009), "Strategija razwitija ", EKONOMIKA PREDPRINIMATELSTWA OKRUZAJUSZCZEJ SREDY, 37, 1, s. 7-10, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2009), "Woprosy na kotoryje poka niet otwietow ", MIR PEREMEN, 4, s. 38-53, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2009), "Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji", E-MENTOR, 30, 3, s. 4-13, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2009), "Restytucja mienia prywatnego. Reprywatyzacja w Europie Środkowo-Wschodniej", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 1, 1, s. 23-40, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2008), "Recenzja:Transition and Beyon", EKONOMISTA, 3, s. 435 - 438, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2008), "Amerykański (zły) sen ", GAZETA PRAWNA, 4.08.2008, s. 6, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2008), "Economic Patriotism", CENTRAL EUROPEAN POLITICAL SCIENCE REVIEW, 9, 33, s. 9-28, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2008), "Anatomy of systematic change polish management in transition", COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 41, s. 263-280, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2008), "Patriotyzm ekonomiczny", KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO, 4, s. 3-18, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2008), "recenzja: Transition and Beyond S.Estrin, G.K.Kołodko, M.Uvalic", EKONOMISTA, 3, s. 435-438, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2008), "Ekonomia a inne nauki społeczne", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(90), s. 74-80, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2007), "Tożsamość nauki o zarządzaniu", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(88), s. 7-10, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2006), "Wspomnienia absolwentów uczelni", BANK I KREDYT, 5-6, s. 99-103, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A., KOSTERA M., Hatch M. (2006), "The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest ", ORGANIZATIONAL DYNAMICS, 35, 1, s. 49-68, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2005), "Polish management in times of change", NOWY SACZ ACADEMIC REVIEW, 1, s. 4-15, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2005), "Flexibility-based competition: skills and competencies in the new Europe", HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS IN MANUFACTURING, 15, 1, s. 35-47, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2005), "Polish Economic Perspectives in the Context of the UE Enlargement", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(74), s. 18-22, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2004), "The change lab ", ACADEMIA, 3, 3, s. 30-31, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2004), "Czy polscy menedżerowie sa przygotowani do konkurencji na rynkach europejskich", ROCZNIKI STACJI NAUKOWEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK W PARYŻU, VII, s. 11-25, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2004), "Chcieć i móc; dwa imperatywy transformacji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(67), s. 6-7, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2004), "Zmierzch strategii?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(71), s. 9-11, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2004), "Czy polscy menedżerowie są przygotowani do konkurencji na rynkach Unii Europejskiej?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(66), s. 13-18, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2003), "Czarny Vaclav i inni.", RZECZPOSPOLITA, 232, s. xxx, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2003), "Potęga znaku.", RZECZPOSPOLITA, 196, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2003), "Światowcy i prowincjusze. ", RZECZPOSPOLITA, 114, s. xxx, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2003), "Warszawska mełodija biznes oswity", SINERGIA, 5, 1, s. 23 - 30, afiliacja: WSPIZ.

BIELECKI W., KOŹMIŃSKI A. (2003), "The Warsaw Melody of Business Education", SYNERGY - A QUARTERLY UKRAINIAN MANAGEMENT JOURNAL, 5/2003 , s. 23-31, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2003), "Moda i wiedza", RZECZPOSPOLITA, 173, s. xxx, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2003), "Święty Mikołaj w Etiopii.", RZECZPOSPOLITA, 87, s. xxx, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2003), "Ofiary złotej rybki.", RZECZPOSPOLITA, 69, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2003), "Prawo i pięść.", RZECZPOSPOLITA, 155, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2002), "The role of higher education in societies in transition within the globalized environment: solid academic credentials and the challenges of building up an institutional image", HIGHER EDUCATION IN EUROPE, XXVII , 4, s. 365-371, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2001), "Theater in management: an analysis of the modern play of management", COMPORTAMENTO ORGANZACIONAL E GESTAO, Abril , s. 7-25, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A., KOSTERA M. (2001), "4 Theaters. the Moral Discourse in polish Management", MANAGEMENT LEARNING, 32(3), s. 321-343, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A., KOSTERA M., Hatch M. (2001), "Theater in management: an analysis of the modern playof management", COMPORTAMENTO OGRANIZACIONAL E GESTAO, 1, s. 7-25, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2001), "Zarządzanie wiedzą warunkiem konkurencyjności gospodarki i firmy", PRAKSEOLOGIA, 141, s. 373-389, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2001), "Four theaters: moral discourses in Polish management", MANAGEMENT LEARNING, 32, 3, s. 321-343, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2000), "Zarządzanie a nauka ", NAUKA, 1, s. 63-70, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2000), "Jak zamknąć lukę zarządzania ", ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 200, 2, s. 7-16, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A.,  Grudzewski W. (1999), "Teoria y practica de la administracion en los paises postsocialistas, a principios del sigolo XXI ", MANAGEMENT TODAY EN ESPANOL, .., s. 15-20, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (1997), "Restitution of private property: reprivatization in Central and Eastern Europe", COMMUNIST AND POST COMMUNIST STUDIES, 30, 1, s. 95-106, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A. (1996), "Teoria i praktyka zarządzania w początkach XXI wieku", ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 85, 3, s. 3-29, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A. (1996), "Od teorii 'S' do teorii 'R'. Badania procesów zarządzania w kontekście wyzwań przyszłości", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 6, s. 4-8, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (1995), "Mikro i makro-społeczna równowaga funkcjonalna w warunkach transformacji", EKONOMISTA, 1-2, s. 157-165, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A., KOSTERA M. (1995), "O paradygmacie inaczej: normy i wartości w zarządzaniu", ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 4(82), s. 3-19, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A., KOSTERA M. (1995), "Cztery teatry: normy i wartości w zarządzaniu I ", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 5, s. 10-13, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A., KOSTERA M. (1995), "Cztery teatry: normy i wartości w zarządzaniu II ", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 7, s. 17-20, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A., KOSTERA M. (1995), "Four theaters: norms and values in management ", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3(111), s. 263-274, afiliacja: WSPIZ.  

MONOGRAFIE:

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2020), "The Balanced Development Index For Europe’s OECD Countries, 1999-2017", Springer, Cham, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G., KOŹMIŃSKI A. (2017), "Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm", PRÓSZYŃSKI I S-KA , Warszawa, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2016), "Wyobraźnia ekonomiczna", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A., MORAWSKI W., PIOTROWSKA K., RAE G., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), "Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, afiliacja: ALK.

WIŚNIEWSKA H., JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A., JENDRYCH E. (2014), "Management Matters", WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Zasady zarządzania", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2014), "Czas pokera", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2013), "Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D. (2013), "The New Principles of Management", Peter Lang Publishing Group, Frankfurt am Main, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A. (2012), "Zarzadzanie wiedzą", OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, afiliacja: ALK.

Segreto L., Bonin H., KOŹMIŃSKI A., Manera C., Pohl M. (2012), "European Business and Brand Building  ", PETER LANG GMBH, Bruksela, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2011), "Koźmiński. Reaktywacja", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D. (2011), "Rozwój teorii organizacji", OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., Hatch M., Kostera M. (2010), "Trzy oblicza przywództwa. Menedżer, Artysta, Kapłan", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D., Buyanov  V., Khachaturov A. (2010), "Osnovy upravlienija. Ucziebnik dlia vysszich ucziebnych zaviedienij", MOSKIEWSKA AKADEMIA EKONOMII I PRAWA, Moskwa, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A. (2008), "Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2008), "Management in Transition", Difin, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2008), "Koniec świata menedżerów?", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2008), "How It All Happened. Essays in Political Economy of Transition ", Difin, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A., Kostera M., Jo Hatch M. (2007), "The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest (Przekład na j. chiński)", ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE, Pekin, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A., Kostera M., Jo Hatch M. (2005), "The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest", BLACKWELL PUBLISHING OXFORD,, U.K., Exeter, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2004), "Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych", POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A., SZTOMPKA P. (2004), "Rozmowa o wielkiej przemianie.", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (1999), "Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej ", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (1998), "Odrabianie zaległości. Zmiany organizacji i zarządzania w byłym bloku socjalistycznym", PWN, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (1996), "Zarządzanie tu i teraz", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K., KOŹMIŃSKI A., Cushman  D. (1995), "Winning: A Continuous Improvement Theory in High Performing Organizations", SUNY Press, Albany, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A. (1993), "Catching Up? Case Studies of Organizational and Management Change in the Ex-Socialist Block", SUNY Press, Albany, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A., OBŁÓJ K. (1989), "Zarys teorii równowagi organizacyjnej", PAŃSTWOWE WYDAWNICTWA EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A. (1985), "Gospodarka w punkcie zwrotnym", PAŃSTWOWE WYDAWNICTWA EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A. (1982), "Po wielkim szoku", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A., Zawiślak A. (1982), "O organizacji. Dwugłos względnie uporządkowany", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A., Zawiślak A. (1979), "Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych", PAŃSTWOWE WYDAWNICTWA EKONOMICZNE, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (1977), "Technokraci i humaniści", ISKRY, Warszawa, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A. (1976), "Analiza systemowa organizacji", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A. (1975), "Zarządzanie systemowe", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A. (1975), "Studia o zarządzaniu we współczesnym kapitalizmie", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A. (1974), "Zarządzanie. Analiza systemowa procesów i struktur", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A., Sarapata A. (1972), "Socjologia handlu. Wybrane zagadnienia", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A. (1967), "Handel a konsumenci", ZW CRS, Warszawa, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A. (1966), "Dyrektorzy współczesnych przedsiębiorstw kapitalistycznych", KiW, Warszawa, afiliacja: Inna.  

REDAKCJA MONOGRAFII:

LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A. (red.), (2014), "Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A. (red.), (2008), "Zarządzanie wiedzą - podręcznik akademicki", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., PIOTROWSKI W. (red.), (2004), "Zarządzanie - teoria i praktyka wyd. V zmienione", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A., Yip G. (red.), (2000), "Strategies For Central and Eastern Europe", PALGRAVE MACMILLAN LTD, New York, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A., Cushman  D. (red.), (1993), "Organizational Communication and Management. A Global Perspective", SUNY Press, Albany, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (red.), (1985), "Współczesne koncepcje zarządzania", PWN, Warszawa, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A. (red.), (1983), "Współczesne teorie organizacji", PWN, Warszawa, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A., OBŁÓJ K. (red.), (1983), "Gry o innowacje – analiza przedsięwzięć technicznych", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A. (red.), (1975), "Decyzje. Analiza systemowa organizacji", PWN, Warszawa, afiliacja: Inna.  

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH:

KOŹMIŃSKI A. (2020), "Koncepcja seminarium Krytycznej Teorii Organizacji w retrospektywie i w perspektywie", w: Wojciech W. Gasparski, Witold Kieżun (red.), Krytyczna Teoria Organizacji. Elementy Filozofii i Praktyki Zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 43-48, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2020), "Tajemnice przywództwa", w: Wojciech W. Gasparski, Witold Kieżun (red.), Krytyczna Teoria Organizacji. Elementy Filozofii i Praktyki Zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 155-170, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D. (2020), "Zaufanie i nieufność w podejmowaniu decyzji", w: Wojciech W. Gasparski, Witold Kieżun (red.), Krytyczna Teoria Organizacji. Elementy Filozofii i Praktyki Zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 171-186, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2020), "Wyobraźnia ekonomiczna Polaków w czasach niepewności", w: Wojciech W. Gasparski, Witold Kieżun (red.), Krytyczna Teoria Organizacji. Elementy Filozofii i Praktyki Zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 187-194, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2019), "Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm. Szanse i zagrożenia dla świata i Polski", w: E. Mączyńska (red.), Ekonomia i polityka Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 70-77, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2019), "Emocje, racjonalność i rzeczywistość. Złożony indeks zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego", w: E. Mączyńska (red.), Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 240-274, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D. (2019), "Po co komu teoria organizacji?", w: D. Latusek-Jurczak, T. Olejniczak, W. Piotrowski  (red.), Teoria organizacji. Nauka dla praktyki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 11-26, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D. (2019), "Równowaga funkcjonalna organizacji", w: D. Latusek-Jurczak, T. Olejniczak, W. Piotrowski  (red.), Teoria organizacji. Nauka dla praktyki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 351-372, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2017), "‘Nowy nacjonalizm’ i zwinność biznesu", w: Tomasz Domański (red.), Przedsiębiorczość, innowacyjność, konkurencyjność. Polskie doświadczenia na tle innych krajów, FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Łódź, s. 189-193, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2016), "Ograniczenia przywództwa: badanie empiryczne", w: Lech W. Zacher (red.), Moc sprawcza ludzi i organizacji, POLTEXT, s. 513-540, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2016), "Nowy pragmatyzm przyszłością ekonomii?", w: Maciej Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 49-58, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2016), "Polskie szkolnictwo wyższe kuźnią elit?", w: Witold Morawski (red.), Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 535-550, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2015), "An entrepreneurial state?", w: E. Mączyńska (red.), Economics for the Future. Fundamental Issues in Economic Theory and Practice Polish Economic Society, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 163-180, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2015), "Przedsiębiorcze państwo?", w: Witold Kieżun (red.), Sprawniejsze państwo, POLTEXT, Warszawa, s. 79-99, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2015), "Społeczeństwo w czasach kryzysu i niepewności ekonomicznej: założenia, pojęcia, hipotezy", w: K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra (red.), Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, SCHOLAR, Warszawa, s. 9-20, afiliacja: ALK.

ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A. (2015), "Gospodarka w świadomości społecznej - kryzys, niepewność, postawy i zachowania", w: K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra (red.), Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, SCHOLAR, Warszawa, s. 21-76, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2014), "Wkład zarządzania we wzrost gospodarczy w krajach transformacji systemowej", w: Grzegorz W. Kołodko (red.), Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, POLTEXT, s. 31-50, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), "Wskaźnik ALK równowagi społeczno - ekonomicznej dla Polski", w: Grzegorz W. Kołodko (red.), Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, POLTEXT, s. 363-392, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2014), "Managerial Contribution to Growth in Transition Economies", w: Grzegorz W. Kołodko (red.), Management and Economic Policy for Development, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s. 19-31, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), "Kozminski University Index of Balanced Economic and Social Development", w: Grzegorz W. Kołodko (red.), Management and Economic Policy for Development, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New York, s. 251-270, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2014), "Podsumowanie", w: Grzegorz W. Kołodko (red.), Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, POLTEXT, s. 479-483, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2014), "Conclusion ", w: G.W. Kolodko  (red.), Management and Economic Policy for Development, NOVA PUBLISHERS, s. 333-335, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2014), "Przyszłość Europy w kryzysie", w: A. Cieślik, J.J. Michałek (red.), Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system gospodarczy wymaga gruntownych reform? Księga jubileuszowa Profesora Włodzimierza Siwińskiego, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s. 107-114, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2014), "Przywództwo: mroczny przedmiot pożądania ", w: I. Hejduk, A. Herman  (red.), Dla przyszłości, Difin, s. 186-190, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2014), "Wstęp", w: Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, s. , afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2014), "Tajemnice przywództwa", w: Iwona Kuraszko (red.), Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, s. 59-71, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2014), "Przedsiębiorcze państwo", w: E. Mączyńska (red.), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii i praktyki gospodarczej, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s. 179-194, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2012), "Architektura ekonomiczna Europy w kryzysie ", w: Krzysztof Klincewicz, Waldemar Grzywacz (red.), Rozwój potencjału społecznego organizacji - wyzwania XXI wieku Księga Jubileuszowa z Okazji Siedemdziesiątej Rocznicy Urodzin Profesora Mariana Dobrzyńskiego , WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 41-47, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2012), "Preface ", w: Luciano Segreto, Hubert Bonin, Andrzej K. Kozminski, Charles Manera and Manfred Pohl  (red.), European Business and Brand Building, PIE PETER LANG, Bruksela, s. 5-12, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2012), "Polska kultura ekonomicznego sukcesu ", w: K. Frysztacki, P.Sztompka  (red.), Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, Polska Akademia Nauk, Warszawa, s. 69-89, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2011), "Tożsamość nauki o zarządzaniu", w: Kieżun W. (red.), Krytycznie i twórczo o zarzadzaniu. Wybrane zagadnienia, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 123-130, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2011), "Czy polscy menedżerowie są przygotowani do konkurencji na rynkach Unii Europejskiej?", w: Kieżun W. (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 223-238, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2011), "Transition unansvered questions ", w: G.W. Kołodko, J. Tomkiewicz  (red.), 20 Years of Transformation. Achievements, Problems and Prespectives  , NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New York, s. 133-148, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2011), "Perceived factors of enterprise management success as a part of economic imagination in Poland ", w: --- (red.), Sutchasni susplini problemi u wimiri socjologii upravlenija , Doneckij Derzavnij Universitiet Upravlenija. Ministerstvo Osvity I Nauki Ukrain, Donieck, s. 133-145, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2010), "The new revolution in management education ? ", w: Essays from GFME Board Member (red.), From Challenge to Change: Business Schools in the Wake of Financial Crisis, Global Foundation for Management Education Emerald Publishing Limited, Cambridge, s. 14-17, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2010), "Przedsiębiorcy i menedżerowie w procesie modernizacji zarządzania", w: Morawski W. (red.), Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 213-230, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2009), "Przyszłośc niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce", w: - (red.), Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania, perspektywy, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 273-284, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2009), "Globalizacja rynku a umiędzynarodowienie studiów menedżerskich", w: Karasiewicz G. (red.), Ekonomia-Etyka-Organizacja, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 235-248, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2009), "Ekonomia a inne nauki społeczne", w: Fiedor B, Hockuba Z. (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 83-92, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2009), "Transformacja: pytania bez odpowiedzi", w: Kołodko G.W. (red.), 20 lat transformacji. Osiągnięcia, Problemy, Perspektywy, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 119-140, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2009), "Wyuczona poprawność i szczypta szaleństwa ", w: Koźmiński A.K. (red.), Portrety Listy 500 , PRESSPUBLICA, Warszawa, s. 7-8, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2009), "Wstęp", w: Lombard D. (red.), Globalna wioska cyfrowa. Drugie życie sieci, MT BUSINESS, Warszawa, s. 7-9, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2009), "Restytucja mienia prywatnego. Reprywatyzacja w Europie Środkowo-Wschodniej", w: Jabłońska -Bonca J. (red.), Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 27-46, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2009), "Zarządzanie w warunkach niepewności", w: Garbarski L., Tkaczyk J. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 24-30, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2008), "Polskie firmy w płaskim świecie ", w: --- (red.), Lista 500. Największe firmy Rzeczpospolitej  Dodatek do Rzeczpospolitej, PRESSPUBLICA, Warszawa, s. 22-23, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2008), "Wstęp", w: Koźmiński A.K., Jemielniak D. (red.), Zarządzanie wiedzą - podręcznik akademicki, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 7-17, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2007), "Ład korporacyjny ", w: Lewicka-Strzałecka A. (red.), Współczesne wyzwania nauk praktycznych, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 21-25, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2006), "The change lab: Polish management and management education ", w: Kwiatkowski S. (red.), Dobra gospodarka , WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 219-240, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A., Bielecki J., Bradley J., GOLDMAN M., GOMUŁKA S., KHASBULATOV R., NISKANEN W. (2006), "Economic policy choices in Europe: prespective on the US model performance", w: Bieńkowski W., C.Brada J., Radło M.J. (red.), Reaganomics Goes Global. What Can EU, Russia and Other Transition Countries Learn from The US, PALGRAVE MACMILLAN LTD, New York, s. 236-255, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2005), "Building up competitive advantage in the new Europe: the role of higher education", w:  Aleksandre W., Gasparski W.W. (red.), French and Other Perspectives in Praxiology. Praxiology: The International Annual of Practical Philosophy and Methodology, NEW TRANSACTION PUBLISHER, New Brunswick (USA)-London (UK), s. 191-212, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2004), "Wyzwania przełomu", w: Koładkiewicz I.,  Kozioł W.  (red.), Wyzwania globalizacji - odpowiedzi przedsiębiorstw, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 205-217, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2004), "Jaki kapitalizm. Modelowe trendy i kierunki polityki.", w: Kieżun Witold (red.), Krytyczna Teoria Organizacji. Wybór Zagadnień, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 133-147, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2004), "Kultura menedżerska.", w: Kieżun Witold (red.), Krytyczna Teoria Organizacji. Wybór Zagadnień., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 211 - 226, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2003), "Kultura i etyka menedżerska", w: - (red.), Company of the future. New paradigms in European Management, ORGMASZ, Warszawa, s. -, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2003), "Kultura i etyka menedżerska ", w: --- (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, ORGMASZ, Warszawa, s. 63 -73, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2003), "Introduction. Remarks about the field of research", w: Zorska A. (red.), Transnational Corporations in Poland, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 11 - 17, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2002), "Jaki kapitalizm dla Polski? ", w: zbiorowa praca redakcyjna (red.), Polskie przemiany: uwarunkowania i spory , ---, Warszawa, s. 117-122, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A. (2002), "Socjologia ekonomiczna", w: red. zespół pod kier. Władysława Kwaśniewicza (red.), Encyklopedia Socjologii , OFICYNA NAUKOWA, Warszawa, s. 52-59, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2002), "Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy ", w: Grzegorz W. Kołodko (red.), Rozwój polskiej gospodarki perspektywy i uwarunkowania, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 155-166, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2001), "Masters and craftsmen i management ", w: --- (red.), Transition. Visions and Reality , WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 123-142, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2001), "Zarządzanie wiedzą warunkiem konkurencyjności firmy ", w: J. Kotowicz-Jawor  (red.), VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001 tom IV Przedsiębiorczość i konkurencyjność, BELLONA, Warszawa, s. 19-29, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2001), "Zarządzanie wiedzą warunkiem konkurencyjności firmy", w:  J. Kotowicz-Jawor (red.), Przedsiębiorczość i konkurencyjność, BELLONA, Warszawa, s. 19-29, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2001), "Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy", w: --- (red.), Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku, KOMITET POLSKA 2000 PLUS, Warszawa, s. 32-39, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2001), "Masters and Craftsmen in Management", w: H. Bilorus O., Bochniarz Z., Budzan B. P., Diez-Hochleitner R., Halchynskyi A. H., Kobayashi N., Kozminski A., Kwiatkowski S., Masiuk A., Polunev Y., N. Sharov A. (red.), Transition - Visions and Reality, LKAEM, Warszawa, s. 123-142, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2001), "Organizacja ", w: Andrzej K. Koźmiński, W. Piotrowski  (red.), Zarządzanie teoria i praktyk, PWN, Warszawa, s. 13-43, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2001), "Zarządzanie", w: Andrzej K. Koźmiński, W. Piotrowski  (red.), Zarządzanie teoria i praktyka, PWN, Warszawa, s. 45-83, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2001), "Zarządzanie międzynarodowe ", w: Andrzej K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie teoria i praktyka, PWN, Warszawa, s. 531-580, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (2000), "Poland: The Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Managment", w: ... (red.), UNESCO-CEPES Studies on Higher Education. Ten Years After and Looking Ahead: A Review of Transformations of Higher Education in Central and Eastern Europe, CEPES, Bukareszt, s. 151-178, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A., Yip G., Dempster A. (2000), "Evaluating the Central and Eastern European opportunity: Eastern promise", w: A., K. Koźmiński, G., S. Yip  (red.), Strategies for Central and Eastern Europe , MACMILLAN PUBL CO, Londyn, s. 1-33, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A., Yip G., Dempster A. (2000), "Conclusions: the sun rises in the East ", w: A.,K. Koźmiński, G., S.Yip (red.), Strategies for Central and Eastern Europe , MACMILLAN PUBL CO, Londyn, s. 284-304, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (1999), "Kultura menedżerska ", w: J. Kozielecki  (red.), Humanistyka przełomu wieków , WYDAWNICTWO AKADEMICKIE "ŻAK", Warszawa, s. 317-336, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (1999), "Umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw ", w: E. Adamowicz (red.), Gospodarka w okresie przemian , SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA., Warszawa, s. 129-142, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (1999), "Misje  i strategie szkół wyższych ", w: J. Woźnicki (red.), Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, Warszawa, s. 237-245, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (1999), "Wymogi konkurencyjności a kształcenie menedżerów w perspektywie XXI wieku ", w: M.Hafffer, S.Sudoł  (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MIKOLAJA KOPERNIKA, Toruń, s. 439-447, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (1998), "Ekonomia ", w: zbiorczy (red.), Encyklopedia Socjologii , OFICYNA NAUKOWA, Warszawa, s. 170-179, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A. (1998), "Gospodarka ", w: zbiorczy (red.), Encyklopedia Socjologii , OFICYNA NAUKOWA, Warszawa, s. 247-254, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A. (1997), "Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej w opiniach ekspertów i menedżerów ", w: red. t. Bogdan Gregor (red.), Drogi dojścia do gospodarki konkurencyjnej  Materiały na sympozjum z okazji 70-lecia urodzin Profesora Jerzego Dietla, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, Łódź, s. 36-52, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A. (1997), "W jakim celu kształcimy menedżerów w radykalnie zmieniającej się sytuacji rynkowej i społecznej ", w: J. Dietl, Z. Sapijaszka  (red.), Studia licencjackie dla potrzeb biznesu: dotychczasowe doświadczenia i dalsze perspektywy, FUNDACJA EDUKACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Łódź, s. 7-11, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A. (1997), "Wartości i normy w zarządzaniu ", w: J. Dietl, W. Gasparski (red.), Etyka biznesu, PWN, Warszawa, s. 188-204, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A. (1997), "Jaki kapitalizm dla Polski: wymiar ekonomiczny i społeczny nowego porządku ", w: J. Kochanowicz, T.Kowalik, A.K.Koźmiński, W.Morawski, J. Staniszkis, J.Wilkin (red.), Ustrojowa wizja gospodarki polskiej, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych , Warszawa, s. 68-95, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A. (1997), "Lessons from recession in Central and Eastern Europe: from survival to continuous improvement ", w: Sarah S. King, Donald P. Cushman  (red.), Lessons from the Recession, SUNY Press, Albany, s. 151-178, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A. (1997), "Management education in the transitional economies of Central and Eastern Europe ", w: M. Lee, H. Letiche, R.Crawshaw, M.Thomas  (red.), Management Education in the New Europe, International Thomson Business Press , London, s. 163-179, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A. (1996), "Management education in Central and Eastern Europe ", w: zbiorczy (red.), International Encyclopedia of Business & Management, Routledge, London, New York , s. 2775-2781, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A. (1996), "Economies of central and Eastern Europe, transition of ", w: zbiorczy (red.), International Encyclopedia of Business & Management, Routledge, London, New York , s. 1123-1129, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A. (1996), "Nowoczesna teoria i praktyka zarządzania w początkach XXI wieku ", w: Komitet Prognoz Polska XXI wieku przy Prezydium PAN  (red.), Polska na drodze do zjednoczonej Europy. Rola Państwa w procesach dostosowawczych do Unii Europejskiej, ELIPSA, Warszawa, s. 3-23, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A. (1996), "Nowoczesna teoria i praktyka zarządzania w początkach XXI wieku ", w: Prezydium PAN. Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku." (red.), Polska na drodze do zjednoczonej Europy. Rola Państwa w procesach dostosowawczych do Unii Europejskiej, ELIPSA, Warszawa, s. 3-23, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (1996), "International business and transition from command to market economies", w: praca zbiorowa (red.), Transformation in managing organizations in Central and Eastern European economies, POLTEXT, Warszawa, s. 23-31, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (1996), "From survival to continuous improvement ", w: European Foundation for Management Development (red.), Training the Fire Brigade: Preparing for the unimaginable, EFMD Brussels , Brussels, s. 195-199, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (1996), "Looking ahead: skills and competencies in the New Europe ", w: Thomas Sattelberger  (red.), Human Resource Management im Umbruch, Gabler Verlag , Wiesbaden, s. 343-362, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (1995), "From the communist nomenklatura to transformational leadership. The role of management in the post-communist enterprises ", w: Bruno Grancelli  (red.), Social Change and Modernization: Lessons from Eastern Europe, Walter de Gruyter Berlin, New York, s. 83-105, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A. (1995), "Lessons from the restructuring of post-communist enterprises ", w: Donald P. Cushman, Sarah S. King  (red.), Communicating Organizational Change: A Management Perspective, State University of New York Press, Albany, s. 311-328, afiliacja: WSPIZ.  

WYBRANE PUBLIKACJE W CZASOPISMACH POPULARNONAUKOWYCH:

KOŹMIŃSKI A. (2021), "Państwo mądrej równowagi", Wszystko Co Najważniejsze, 28, s. online.

KOŹMIŃSKI A. (2021), "Państwo mądrej równowagi", Wszystko Co Najważniejsze, 28, .

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., Zagórski K. (2021), "Praworządność a rozwój", Rzeczpospolita, 18.01.2021, s. A20.

KOŹMIŃSKI A. (2020), "Stulecie hybrydowych konfliktów", Rzeczpospolita, 10-11 2020: Plus minus 10, .

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2019), "Europa między emocjami a racjonalnością", Rzeczpospolita, 20.12.2019, s. A23.

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2018), "Czy społeczeństwo pozwoli na odbicie inwestycyjne w 2018 r.?", RZECZPOSPOLITA, 01_02, s. A27.

KOŹMIŃSKI A. (2017), "Polscy czempioni ", RZECZPOSPOLITA. LISTA 500, 26.04.2017, s. 24.

KOŹMIŃSKI A. (2017), "Nadchodzi era nowej gospodarki", RZECZPOSPOLITA Lista 500, 29.04.2016, s. 23.

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2015), "Wróżenie ze wskaźników", RZECZPOSPOLITA, 28.12.2015 , s. B11.

KOŹMIŃSKI A. (2015), "Mamy czas sukcesji", RZECZPOSPOLITA, 13.05.2015, s. Lista 500, Dodatek Specjalny .

KOŹMIŃSKI A. (2014), "Wyobraźnia ekonomiczna Polaków", INSTYTUT OBYWATELSKI.PL, 04.02.2014, s. 1-3.

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), "Społeczeństwo, głupcze…..", RZECZPOSPOLITA, 22.09.2014, s. -.

KOŹMIŃSKI A. (2014), "Jakim cudem tak wielu dobrze sobie radzi?", LISTA 2000 POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW I EKSPORTERÓW (DODATEK DO RZECZPOSPOLITEJ), 28.10.2014, s. 28.

KOŹMIŃSKI A. (2014), "Przywódca na uwięzi", THINKTANK, 19, s. -.

KOŹMIŃSKI A. (2013), "Polskie laboratorium zarządzania", HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, Marzec, s. 47- 57.

KOŹMIŃSKI A. (2013), "Asseco u bram. Lista 500.", RZECZPOSPOLITA, 16, s. 29.

KOŹMIŃSKI A. (2012), "Dobre geny", RZECZPOSPOLITA, 24.04.2012, s. 22.

KOŹMIŃSKI A. (2008), "Polskie firmy w płaskim świecie  Lista 500. Największe firmy Rzeczpospolitej", RZECZPOSPOLITA, 101, s. 22-23.  

PUBLICYSTYKA

Poczynając od roku 1962 artykuły i felietony publicystyczne zamieszczane w tygodnikach i dziennikach takich jak m.in.: „Życie Gospodarcze”, „Przegląd Tygodniowy”, „Polityka”, „Tygodnik Powszechny”, „Przegląd Techniczny”, „Kierunki”, „Życie Warszawy”, „Rzeczpospolita”.  Stała ( od 2000 do końca 2005 roku) współpraca z dziennikiem Rzeczpospolita, m.in. comiesięczne komentarze „Moim zdaniem” w dodatku „Ekonomia i rynek”, stale publikowane w „Rzeczpospolitej” artykuły (mniej więcej co 2 miesiące, od maja 2012 do listopada 2013 cotygodniowe felietony, od początku 2014 do 2015 felietony zamieszczane, co dwa tygodnie w Dzienniku Gazecie Prawnej w ramach cyklu „Opinia”, ponadto incydentalna współpraca z Rzeczpospolitą i Dziennikiem Gazetą Prawną. Blog ukazywał się na Portalu Salon 24 w styczniu i lutym 2010. Od 1921 roku współpraca z miesięcznikiem „Wszystko Co Najważniejsze”.