alk
prof. ALK dr Patricia B Sanders
Katedra Przedsiębiorczości i Etyki W Biznesie
Profesor ALK