Miroslaw Antonowicz
prof. ALK dr Mirosław Antonowicz
Katedra Marketingu
Profesor ALK