dr Krzysztof Przybyszewski
prof. ALK dr Krzysztof Przybyszewski
Katedra Psychologii Ekonomicznej
Starszy wykładowca