Dr Jan Dąbrowski
prof. ALK dr Jan Dąbrowski
Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki
Profesor ALK