Prof. ALK dr hab. Tadeusz Winkler-Drews
prof. ALK dr hab. Tadeusz Winkler-Drews
Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka
Profesor ALK