prof. Zielinski
prof. ALK dr hab. Robert Zieliński
Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego
Dziekan Kolegium Prawa