Robert Rządca
prof. ALK dr hab. Robert Rządca
Katedra Strategii
Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry