prof. ALK dr hab. Piotr Chmielewski
Katedra Nauk Społecznych
Profesor ALK
CV

Prof. ALK dr hab. Piotr Chmielewski - profesor nadzwyczajny w Katedrze Nauk Społecznych, Kierownik Zakładu Socjologii ALK. Zainteresowaniami naukowymi prof. Chmielewskiego są m.in. socjologia ekonomiczna, bezpieczeństwo publiczne, antropologia i rozwój lokalny. Jako przedstawiciel polskiej socjologii działał (zwłaszcza w Mongolii) na rzecz uruchomienia w tym kraju socjologii, był delegowany przez PAN i Instytut Socjologii UW. Doświadczenie badawcze zdobywał w USA, Holandii oraz w Szwecji, gdzie wydał książkę na temat budowy systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. Zainteresowania teoriami nauk społecznych łączy z badaniami empirycznymi. Badania te skupiają uwagę na różnych aspektach działania społeczności lokalnych (np. zarządzanie wspólną własnością czy zmiana i projektowanie reguł instytucjonalnych dla rozwiązywania problemów społecznych). Współzałożyciel i członek ECMA (od 1993 r.). Autor wydawanych w kraju i za granicą prac nt. kryzysów i zarządzania kryzysowego- monografii, rozdziałów w monografiach naukowych oraz publikacji w czasopismach naukowych.

Publikacje naukowe

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. CHMIELEWSKI P., CHMIELEWSKI J. (2017), "Instytucjonalna ciągłość i zmiana w społeczności lokalnej. Na przykładzie zarządzania wspólnymi zasobami w Jurgowie, wsi polskiego Spisza", STUDIA SOCJOLOGICZNE, 3 (226), s. 99–128, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI P. (2014), "Rola elit w procesie polskiej transformacji - analiza krytyczna (rec.: Antoni Z. Kaminski, Dezercja elit. Konsolidacja ustroju politycznego w pokomunistycznej Polsce, Warszawa 2014)", KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO, 2 (2014), s. 229-234, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI P. (2014), "RECENZJA KSIĄŻKI ELINOR OSTROM „DYSPONOWANIE WSPÓLNYMI ZASOBAMI”", DECYZJE, 21 (2014), s. 119-127, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI P. (2013), "Elinor Ostrom - Wybory i decyzje indywidualne a wybory i decyzje zbiorowe – jak unikać dylematów społecznych?", DECYZJE, 20, s. 125-139, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI P. (2012), "Kryzysy, katastrofy, klęski żywiołowe - niezbywalne cechy życia społecznego", PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI, 4(35), s. 217-238, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI P. (2010), "New Institutionalism: a Platform for Productive Integration in Social Sciences", WARSAW FORUM OF ECONOMIC SOCIOLOGY, 1 (1), s. 9-88, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI P., FILINSON R., NIKLAS D. (2010), "Brief Report: Long-term Care for the Aged in Poland", AGEING INTERNATIONAL, 35, 4, s. 286-292, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI P. (2007), "Crises and Crisis Management in Transitional Poland: New Institutional Perspective", TRANSFORMACJE, 35-38, s. 111-121, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. CHMIELEWSKI P. (2007), "Errare humanum est, but Sometimes Costs are Extremely High. The Biggest Constructional Catastrophe in Polish History: The Collapsed Building in Chorzow-Katowice", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3(159), s. 321-339, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. CHMIELEWSKI P. (2003), "Semantyka kryzysu", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s. 7-40, afiliacja: Inna.

 

 1. CHMIELEWSKI P., FILINSON R., NIKLAS D. (2003), "Back to the Future: Polish Health Care Reform", COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 36, s. 385-403, afiliacja: Inna.

 

Monografie:

 

 1. CHMIELEWSKI P. (2011), "Homo agens", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Redakcja monografii:

 

 1. CHMIELEWSKI P., Simons G., Bynander F. (red.), (2008), "The Politics of Crisis Management in Transitional Poland 1990-1999", SWEDISH NATIONAL DEFENCE COLLEGE AND CRISMART, Sztokholm, afiliacja: Inna.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. CHMIELEWSKI P. (2018), "Społeczeństwo obywatelskie – ogólna idea i faktyczne realizacje", w: W. Morawski (red.), Socjologia ekonomiczna. Przewodnik pod redakcją Witolda Morawskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 524 – 536, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI P. (2018), "Wspólne zasoby – wspólne problemy – kolektywne działania", w: W. Morawski (red.), Socjologia ekonomiczna. Przewodnik pod redakcją Witolda Morawskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 612 – 622, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI P. (2016), "Kryzysy i zarządzanie kryzysowe. Podejście nowego instytucjonalizmu (NI)", w: G. Skąpska, Marek S. Szczepański, Ż.Stesieniuk (red.), Co po kryzysie?, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, s. 43-63, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI P. (2016), "Ćwierćwiecze polskiej transformacji: dlaczego tak powoli kształtuje się nowy porządek społeczny", w: Witold Morawski (red.), Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, Wolters Kluwer, s. 245-298, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI P. (2015), "Podejście do problemów dobra wspólnego w perspektywie nowego instytucjonalizmu na przykładzie zarządzania wspólnymi zasobami przez społeczności lokalne", w: M. Gdula, A. Grzymała-Kozłowska, R. Włoch (red.), Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne. Dyskusje i interpretacje, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 67-110, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI P. (2012), "Stosunki międzynarodowe: kryzysy i zarządzanie kryzysowe", w: Witold Morawski (red.), Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 260-296, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI P. (2010), "Umiarkowany metodologiczny indywidualizm: przezwyciężenie tradycyjnego sporu między holizmem i indywidualizmem w naukach społecznych", w: Lompart A. (red.), Jednostka zakorzeniona? Wykorzeniona?, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 27-62, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI P., NIKLAS D. (2010), "Ukryty wymiar transformacji. Dylematy opieki nad ludźmi starymi", w: Morawski W. (red.), Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 463-500, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI P. (2008), "Crisis Management of the 1997 Floods", w: Bynander F., Chmielewski P., Simons G. (red.), The Politics of Crisis Management in Transitional Poland 1990-1999, SWEDISH NATIONAL DEFENCE COLLEGE AND CRISMART, Stockholm, s. 243-301, afiliacja: Inna.

 

 1. CHMIELEWSKI P., Simons G., Bynander F. (2008), "Introduction", w: Bynander F., Chmielewski P., Simons G. (red.), The Politics of Crisis Management in Transitional Poland from1990 - 1999., SWEDISH NATIONAL DEFENCE COLLEGE AND CRISMART, Stockholm, s. ---, afiliacja: Inna.

 

 1. CHMIELEWSKI P., Chmielewska E. (2007), "Wesela bezalkoholowe czyli zmiana reguł instytucjonalych w społeczności lokalnej (przyczynek do 'teorii' transformacji)", w: Krzemiński I., Raciborski J. (red.), Oswajanie wielkiej zmiany. Instytut Socjologii UW o polskiej tranformacji, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN, Warszawa, s. 495-520, afiliacja: Inna.

 

CHMIELEWSKI P. (2005), "Neoinstytucjonalizm, nowy instytucjonalizm", w: Wojnowski J. (red.), Wielka Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 290-291, afiliacja: Inna

Dodatkowe informacje
 • 2013 – obecnie Kierownik Socjologicznego Seminarium Doktorskiego w Akademii Leona Koźmińskiego
 • 2011 – 2015 Członek Rady Programowej Studiów Ekonomiczno – Społecznych w ALK
 • 2003 – 2013 Zastępca Kierownika Kolegium Zarządzania i Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego