Pawel Korzynski
prof. ALK dr hab. Paweł Korzyński
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi