prof. ALK dr hab. Monika Latos-Miłkowska
Zakład Prawa Pracy
Profesor ALK
Publikacje naukowe

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

  1. LATOS-MIŁKOWSKA M. (2020), "The Legal Status of an Intercompany Trade Union Following Amendments to the Trade Union Act: Selected Issues", STUDIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Vol. 27, s. 29-39, afiliacja: ALK.

 

  1. LATOS-MIŁKOWSKA M. (2020), "Piotr Grzebyk, Od rządów siły do rządów prawa. Polski model prawa do strajku na tle standardów unijnego i międzynarodowego prawa pracy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019, ss. 272", BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE, vol. 25 nr 1, s. 177-181, afiliacja: ALK.

 

  1. LATOS-MIŁKOWSKA M. (2020), "Status prawny członka zarządu spółki kapitałowej w świetle ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy", PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 4/2020, s. 18-23, afiliacja: ALK.

 

LATOS-MIŁKOWSKA M. (2019), "Status prawny jedynej reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej", PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 12/2019, s. 19-25, afiliacja: ALK