Kowalski M., dr hab.
prof. ALK dr hab. Michał Kowalski
Zakład Prawa Konstytucyjnego
Profesor ALK