Kozłowski Ł., dr hab.
prof. ALK dr hab. Łukasz Kozłowski
Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka
Profesor ALK