Kalicki K., dr hab.
prof. ALK dr hab. Krzysztof Kalicki
Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka
Profesor ALK