prof. ALK dr hab. Konrad Zacharzewski
Katedra Prawa Cywilnego
Profesor ALK
CV

Dr hab. Konrad Zacharzewski – Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik Zakładu Prawa Handlowego i Rynku Kapitałowego ALK. Adwokat prowadzący Kancelarię Adwokacką dr hab. Konrada Zacharzewskiego z siedzibą w Toruniu.

Przez wiele lat związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (ostatnio jako Kierownik Zakładu Prawa Handlowego; w latach 2012-2016 Prodziekan ds. Studenckich WPiA UMK).

Od grudnia 2018 roku pełni obowiązki Prezesa Sądu Polubownego przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. Opiniodawca i biegły sądowy.

Stały współpracownik instytucji finansowych oraz wyspecjalizowanych kancelarii prawniczych.

Publikacje naukowe

Monografie:

 

ZACHARZEWSKI K., Sikorska-Lewandowska A., Kłoda  M. (2019), "Podstawowe instytucje prawa handlowego", Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, Toruń, afiliacja: ALK

Dodatkowe informacje

Prof. ALK dr hab. Konrad Zacharzewski posiada dwudziestoletnie doświadczenie dydaktyczne. Obecnie prowadzi wykład kursowy z Prawa handlowego dla Studentów ALK w Warszawie. Wcześniej – jeszcze na UMK w Toruniu – prowadził ćwiczenia z zakresu prawa cywilnego (prawo zobowiązań, prawo rodzinne i spadkowe), a także wykład z prawa cywilnego, z prawa handlowego oraz z prawa giełdowego. Prowadzi zajęcia z prawa zobowiązań dla aplikantów adwokackich Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu.

Uczestnik czynny kilkudziesięciu konferencji naukowych. Promotor czterech rozpraw doktorskich, kilkukrotnie powoływany na recenzenta.