Katarzyna Malinowska
prof. ALK dr hab. Katarzyna Malinowska
Katedra Prawa Cywilnego
Profesor ALK