prof. ALK dr hab. Joanna Studzińska
Katedra Prawa Cywilnego
Profesor ALK
Publikacje naukowe

Redakcja monografii:

 

  1. STUDZIŃSKA J., Gołaczyński J., Flaga-Gieruszyńska K., Klich A., Woźniak Z. (red.), (2019), "Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

  1. STUDZIŃSKA J. (2019), "Ochrona danych osobowych w wymiarze sprawiedliwości a RODO", w: Flaga-Gieruszyńska K., Gołaczyński J. (red.), Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 11-32, afiliacja: ALK.

 

  1. STUDZIŃSKA J., Gapska E., Misztal-Konecka J. (2018), "Katedra Postępowania Cywilnego", w: E. Łupina (red.), 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Lublin, s. 13-78, afiliacja: ALK.

 

  1. STUDZIŃSKA J. (2018), "Skutki zaskarżenia elektronicznego nakazu zapłaty przez jednego z współuczestników", w: A. Barańska, S. Cieślak (red.), Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 171-186, afiliacja: ALK.

 

  1. STUDZIŃSKA J. (2018), "Koszty egzekucji sądowej w świetle ustawy o kosztach komorniczych", w: A. Marciniak (red.), Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych, Currenda, Sopot, s. 337-358, afiliacja: ALK.

 

  1. STUDZIŃSKA J. (2018), "Dowód z dokumentu elektronicznego pozyskany sprzecznie z prawem", w: K. Knoppek (red.), Problem dowodów uzyskanych sprzecznie z prawem, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poznań, s. 191-212, afiliacja: ALK.

 

  1. STUDZIŃSKA J. (2017), "Komornik sądowy – organ czy wierzyciel w zakresie kosztów postępowania egzekucyjnego? ", w: A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński  (red.), Honeste Procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 677-692, afiliacja: ALK.

 

  1. STUDZIŃSKA J. (2017), "Praktyczne aspekty związane z rozpoznaniem wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej", w: K. Flaga-Gieruszyńska, I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska  (red.), Współczesny model egzekucji sądowej i postępowania egzekucyjnego. Zbiór studiów, Currenda, Sopot, s. 117-139, afiliacja: Inna.