Studzińska J., dr hab
prof. ALK dr hab. Joanna Studzińska
Katedra Prawa Cywilnego
Profesor ALK