alk
prof. ALK dr hab. Jan Myszewski
Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki
Profesor ALK