prof. Tomkiewicz
prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz
Katedra Ekonomii
Dziekan Kolegium Finansów i Ekonomii