Bezat-Jarzębowska A.

prof. ALK dr hab. inż. Agnieszka Bezat-Jarzębowska

Katedra Metod Ilościowych I Zastosowań Informatyki
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Profesor ALK w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia i finanse, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn oraz SGGW w Warszawie.   Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu metod ilościowych i analizy danych, m.in. statystyka, ekonometria, badania operacyjne, teoria optymalizacji, grafy i sieci, inżynieria systemów i analiza systemowa; oraz z zakresu zarządzania strategicznego i ekonomii. Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na kwestii alokacji i podziału czynników wytwórczych w gospodarce, w tym na ocenie relacji efektywnościowych przy wykorzystaniu zaawansowanych deterministycznych i stochastycznych narzędzi pomiaru.  Współautor monografii „Global Supply Chains: Evaluating Regions on an EPIC Framework – Economy, Politics, Infrastructure, and Competence, Central and Eastern Europe”, M.M. Srinivasan, Ph.-P. Dornier, i in., McGraw-Hill Education, New York; autor monografii „Efficiency of Polish grain trade companies: an integrated application of SFA and DEA methods”, Universität Bonn – ILB, Bonn; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym w języku angielskim i niemieckim. Staże naukowe w Australii – The University of Queensland, Francji – stypendium Rządu Francuskiego, La Grande Ecole ESSEC, Business School, USA – Visiting Professor, Fisher College of Business, The Ohio State University, Niemczech – KLU, Kühne Logistics University; IAMO, Halle, wielokrotne stypendia DAAD – Georg-August-Universität Göttingen, Universität Bonn. Koordynator i realizator licznych krajowych i zagranicznych projektów naukowych.