prof. dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska
prof. ALK dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska
Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej
Profesor ALK