Kąciak E., dr hab.
prof. ALK dr hab. Eugeniusz Kąciak
Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki
Profesor ALK