alk
prof. ALK dr hab. Dominika Wojtowicz
Katedra Ekonomii
Profesor ALK
CV

Dr hab. Dominika Wojtowicz - profesor w Katedrze Ekonomii ALK. Odbyła stypendia naukowe na Wydziale Nauk Politycznych Universita’ di Siena (Włochy) oraz na Wydziale Zarządzania Universidad Politecnica de Cartagena (Hiszpania). Jej zainteresowania koncentrują się na szeroko pojętej skuteczności interwencji publicznych ukierunkowanych na wzmacnianie rozwoju regionalnego i lokalnego. Posiada doświadczenie praktyczne – brała udział w szeregu projektów, w tym: projekcie badawczym PARITEA koordynowanym przez European Movement International (Bruksela), projekcie COCOPS - Coordinating for Cohesion in the Public Sector of the Future – realizowanego w ramach 7-mego Programu Ramowego KE; MUS Ministerstwa Uczące Się realizowanego przez Centrum Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG UW. Od kilku lat jest ekspertem biorącym udział w badaniach ewaluacyjnych projektów i programów finansowanych ze środków unijnych. Wykonuje ekspertyzy dla jednostek administracji publicznej (m.in. MIiR, Urzędy Marszałkowskie). Była koordynatorką badań nad nowoczesnymi metodami i narzędziami ewaluacji specyficznych obszarów interwencji publicznych (badanie „Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie”, badanie „Adaptacja metodologii pomiaru efektu netto interwencji publicznych do potrzeb sektora infrastruktury transportowej”) oraz badań na temat wykorzystania ewaluacji w zarządzaniu programami operacyjnymi w Polsce i Hiszpanii.

Dodatkowe informacje

Dr hab. Dominika Wojtowicz Prowadzi zajęcia z polityk regionalnych UE, funduszy unijnych, funkcjonowania Unii Europejskiej oraz ekonomii behawioralnej w języku polskim i angielskim na wszystkich poziomach studiów. Jest opiekunem wielu prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich).

Dr hab. Wojtowicz posiada międzynarodowe doświadczenie dydaktyczne. Prowadziła wykłady m.in. na Georgian State University w Tibilisi, Universita’ degli Studi di Palermo. Jest ekspertem prowadzącym szkolenia dla instytucji międzynarodowych. Prowadziła szkolenia m.in. dla:

2021 ”la Caixa” Foundation

2016-2019 Warsztaty organizowane dla wybranych urzędów marszałkowskich (Toruń, Szczecin, Katowice)

2019 Warsztat dla uczestników konferencji National Evaluation Capacity (NEC) organizowanej przez Niezależne Biuro ds. Ewaluacji ONZ (UNDP Independent Evaluation Office (IEO)), Hurghada, Egipt

2019 Fundacja im. Stefana Batorego

2018 Policy Department for Structural and Cohesion Policies Directorate-General for Internal Policies of the European Union

2017 European Bank of Investment, Londyn, Wielka Brytania

2017 Warsztat dla uczestników konferencji National Evaluation Capacity (NEC) organizowanej przez Niezależne Biuro ds. Ewaluacji ONZ (UNDP Independent Evaluation Office (IEO)), Stambuł, Turcja