Prof. Czesław Szmidt
prof. ALK dr hab. Czesław Szmidt
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Profesor ALK