alk
prof. ALK dr hab. Celina Nowak
Katedra Admin. I Prawa Administracyjnego
Profesor ALK