prof. ALK dr hab. Bolesław Rok

Katedra Przedsiębiorczości I Etyki W Biznesie
Profesor ALK

Prof. ALK dr hab. Bolesław Rok od ponad dwudziestu lat wyznacza kierunki w etyce i społecznej odpowiedzialności biznesu - zarówno w ramach projektów badawczych, szkoleniowych, prac naukowych, jak i współpracy z przedstawicielami biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych. Główne zagadnienia podejmowane w pracy badawczej to: zrównoważone zarządzanie, etyka i odpowiedzialność biznesu, innowacyjne modele biznesowe, gospodarka obiegu zamkniętego, przedsiębiorczość pozytywnego wpływu, społeczna odpowiedzialność uczelni. Kieruje się zasadą łączenia praktyki z teorią, aby doświadczenia zdobywane w różnych sektorach wykorzystywać w pracy badawczej, eksperckiej, dydaktycznej, szkoleniowej, organizacyjnej i obywatelskiej – dla lepszego rozumienia nowej roli biznesu w społeczeństwie. Autor lub współautor szeregu książek, m.in. „Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu”, „Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie”, „Transition Redesigned”, „Biznes, etyka, odpowiedzialność”, „Understanding Ethics and Responsibilities in a Globalizing World”, “Innowacje w miejscu pracy”, „Sustainable Business Models”, “Responsible Business in Uncertain Times and for a Sustainable Future”, “Corporate Social Responsibility in Poland”. Uczestnik wielu programów badawczych, m.in. "EU-InnovatE: End User Integration, Innovation & Entrepreneurship (FP7, 2014-2016); "R2Pi. Transition from Linear 2 Circular: Policy and Innovation. Policy impact measurement on circular economy entrepreneurship" (H2020, 2016-2019); "SONNET: Social innovation in energy transitions" (H2020, 2019-2021). Prowadzi Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu ALK. Koordynator studiów podyplomowych „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy”. Wykładowca m.in. na studiach „Audyt wewnętrzny”, „Polityka compliance w organizacji”, "Zarządzanie zakupami". Pełnomocnik Rektora ds. zrównoważonej transformacji.

Publikacje w czasopismach naukowych:

ROK B., Kulik M. (2020), "Circular start-up development: the case of positive impact entrepreneurship in Poland", Corporate Governance-The International Journal of Business in Society, online, s. online, afiliacja: ALK.

GASPARSKI W., Lewicka - Strzałecka A., BĄK D., ROK B., KURASZKO I. (2016), "Etyka biznesu - Inwencje i innowacje", PRAKSEOLOGIA, 1, 158, s. 161-194, afiliacja: ALK.

ROK B. (2015), "Granice społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i sfera wpływu", LOGISTYKA ODZYSKU., 2(15), s. 28-30, afiliacja: ALK.

BĄK D., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B. (2012), "Business Ethics. Teaching and Learning", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 116, 3, s. 5-25, afiliacja: ALK.

GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., KURASZKO I., BĄK D., ROK B. (2011), "Wolność czy swawola?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (112), s. 129-158, afiliacja: ALK.

ROK B. (2009), "Czy przywództwo etyczne w działalności gospodarczej jest możliwe?", PRAKSEOLOGIA, 149, s. 187-204, afiliacja: ALK.

ROK B. (2009), "Ethical context of the participative leadership model: taking people into account", CORPORATE GOVERNANCE: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS IN SOCIETY, 9, 4, s. 461-472, afiliacja: ALK.

ROK B. (2008), "Badania to podstawa", CR NAVIGATOR, 1, s. 20-22, afiliacja: WSPIZ.

ROK B. (2008), "Etyczna edukacja", GAZETA BANKOWA, 38, s. 56-58, afiliacja: ALK.

ROK B. (2008), "Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw", PRZEGLĄD TECHNICZNY, 19, s. V-VIII, afiliacja: WSPIZ.

ROK B. (2008), "Społeczny wymiar gospodarki", PRZEGLĄD TECHNICZNY, 19, s. XVI, afiliacja: ALK.

ROK B. (2007), "Etyczny lider ", GAZETA BANKOWA, 8(956), s. ---, afiliacja: WSPIZ.

ROK B. (2007), "Trzy strategie odpowiedzialnego biznesu dla polskich firm", HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, czerwiec, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

ROK B. (2007), "CSR to nie filantropia. Komentarz do artykułu M.E. Portera i M.R. Kramera", HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, 6, s. 92-93, afiliacja: WSPIZ.

ROK B., GASPARSKI W., Lenssen G., Lacy P. (2006), "Corporate responsibility and competitiveness", CORP GOV, 4(6), s. 324-333, afiliacja: WSPIZ.

ROK B. (2005), "Standardy zarządzania społeczną odpowiedzialnością", WROCŁAWSKI BIULETYN GOSPODARCZY PTE, 35, s. 6-9, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

ROK B. (2013), "Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M., PAŃKÓW W., ROK B., Woźniczko J. (2010), "Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, afiliacja: ALK.

ROK B., KURASZKO I., PANEK-OWSIAŃSKA M., Wieciech L., Brzozowski A. (2007), "Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza", UNDP, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

ROK B. (2004), "Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie", Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Redakcja monografii:

STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (red.), (2016), "Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego ", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

Coutinho de Arruda M., ROK B. (red.), (2016), "Understanding Ethics and Responsibilities in a Globalizing World", Springer International Publishing, Berlin, afiliacja: ALK.

GASPARSKI W., ROK B. (red.), (2013), "Transition Redesigned: A Practical Philosophy Perspective (Praxiology)", TRANSACTION PUBLISHERS, New Brunswick (USA)-London (UK), afiliacja: ALK.

ROK B. (red.), (2012), "Proceedings of the Fifth International Society of Business, Economics, and Ethics (ISBEE) World Congress, July 11-14, 2012,  (ISBN 978-8389437-50-1)", KOZMINSKI UNIVERSITY, Warsaw, afiliacja: ALK.

GASPARSKI W., ROK B. (red.), (2010), "Ku obywatelskiej rzeczypospolitej gospodarczej ", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

ROK B. (red.), (2009), "Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka", STUDIO EMKA, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

ĆWIL M., ROK B., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2020), "Rola innowacji społecznych w miejscu pracy - wnioski z badań", w: Wojciech W. Gasparski, Witold Kieżun (red.), Krytyczna Teoria Organizacji. Elementy Filozofii i Praktyki Zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 245-264, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B., Mockałło Z. (2017), "Workplace Innovation Context in Poland: Between Structure and Agency", w: P. Oeij, D. Rus,  F. Pot (red.), Workplace Innovation. Theory, Research and Practice, Springer International Publishing, Berlin, s. 227-243, afiliacja: ALK.

Coutinho de Arruda M., ROK B. (2016), "Conclusion: The Future for Responsibility", w: Maria Cecilia Countinho de Arruda, Bolesław Rok (red.), Understanding Ethics and Responsibilities in a Globalizing World, Springer International Publishing, Berlin, s. 297-308, afiliacja: ALK.

ROK B. (2016), "W kierunku mierzenia efektów innowacji społecznych. Uwagi wstępne", w: A. Olejniczuk-Merta (red.), Innowacje społeczne. Jak mierzyć efekty innowacji społecznych, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I  KONIUNKTUR, Warszawa, s. 34-45, afiliacja: ALK.

ĆWIL M., STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (2016), "Innowacje społeczne w miejscu pracy a jakość życia zawodowego w Polsce", w: Marta Strumińska-Kutra, Bolesław Rok (red.), Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego, POLTEXT, Warszawa, s. 235-268, afiliacja: ALK.

GASPARSKI W., BĄK D., ROK B., Lewicka - Strzałecka A., KURASZKO I. (2016), "Evolution and Specific of Business Ethics in Poland", w: A. N. Krylov (red.), Handbuch zur Europäischen Wirtschaftsethik: Business Ethics: Expectations of Society and the Social Sensitisation of Business, Berliner Wissenschafts-Verlag - Verlag Oesterreich, Berlin - Wiedeń, s. 453-466, afiliacja: ALK.

Coutinho de Arruda M., ROK B. (2016), "Ethics and Responsibilities", w: Maria Cecilia Countinho de Arruda, Bolesław Rok (red.), Understanding Ethics and Responsibilities in a Globalizing World, Springer International Publishing, Berlin, s. 3-14, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (2016), "Innowacje na rzecz jakości zycia zawodowego: wstępne uwagi na temat społecznego charakteru innowacji ", w: Strumińska- Kutra Marta, Rok Bolesław (red.), Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego , POLTEXT, s. 7-21, afiliacja: ALK.

ROK B. (2014), "Nowe podejście do odpowiedzialnego przywództwa", w: Iwona Kuraszko (red.), Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, s. 138-150, afiliacja: ALK.

ROK B. (2014), "Społeczna innowacyjność biznesu - wymiar etyczny", w: Olejniczuk-Merta A. (red.), Innowacje społeczne od idei  do upowszechniania efektu, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I  KONIUNKTUR, s. 52-67, afiliacja: ALK.

ROK B. (2013), "Introduction: Redesigning the Transition", w: Wojciech Gasparski, Bolesław Rok (red.), Transition Redesigned: A Practical Philosophy Perspective (Praxiology), TRANSACTION PUBLISHERS, New Brunswick (USA)-London (UK), s. 13-26, afiliacja: ALK.

ROK B. (2012), "Podstawy odpowiedzialnej konkurencyjności", w: Gasparski W. (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, Warszawa, s. 354-365, afiliacja: ALK.

ROK B. (2012), "Społeczna odpowiedzialność biznesu", w: Gasparski W. (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, Warszawa, s. 423-432, afiliacja: ALK.

ROK B. (2012), "Teoria cnót", w: Gasparski W. (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, Warszawa, s. 450-459, afiliacja: ALK.

ROK B. (2012), "Tackling Environmental Degradation and Poverty. New Agenda for Entrepreneurs in Transition Economics", w: W. Gasparski, O. Loukola (red.), Environmental Political Philosophy, TRANSACTION PUBLISHERS, s. 20, afiliacja: ALK.

ROK B. (2011), "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a udział interesariuszy", w: M. Bernatt, J. Bogdanienko, T. Skoczny (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 71-88, afiliacja: ALK.

GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B., BĄK D. (2011), "Etyka w gospodarce", w: J. Szomburg (red.), Jakich metakompetencji potrzebują Polacy? Przesłania forum kompetencji VI Kongresu Obywatelskiego, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, Gdańsk, s. 65-78, afiliacja: ALK.

GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B., SZULCZEWSKI G. (2011), "Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym", w: Kieżun W. (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 391-422, afiliacja: ALK.

BĄK D., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B. (2010), "In Search for a New Balance: The Ethical Dimension of the Crisis", w: Fryzel B.,  Dembinski P.H. (red.), The Role of Large Enterprises in Democracy and Society, PALGRAVE MACMILLAN LTD, Houndmills, Basingstoke, s. 189-206, afiliacja: ALK.

GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., BĄK D., ROK B. (2010), "Portret polskiej etyki biznesu", w: Gasparski W., Rok B. (red.), Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej, POLTEXT, Warszawa, s. 13-68, afiliacja: ALK.

ROK B. (2009), "„Innowacyjne modele biznesowe u podstaw piramidy jako nowy wymiar społecznej odpowiedzialności”", w: Filek J.  (red.), „Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego”, Fundacja Biblioteki UEK, Kraków, s. ---, afiliacja: ALK.

GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., BĄK D., ROK B. (2009), "Biznes, prawo, etyka", w: Gasparski W., Jabłońska-Bonca J. (red.), Biznes, prawo, etyka, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 17-47, afiliacja: ALK.

ROK B. (2009), "Przedmowa do wydania polskiego", w: Smith N.C., Lenssen G. (red.), Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, STUDIO EMKA, Warszawa, s. 13-15, afiliacja: ALK.

ROK B. (2008), "Responsible business: The challenge for the management education", w: Gasparski W. (red.), Responsible Management Education, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 52-64, afiliacja: ALK.

ROK B. (2008), "Danone Pologne, des aliments «santé» abordables pour les familles a faible revenu", w: Raufflet E., Batellier P. (red.), Responsabilité sociale de l'entreprise. Enjeux de gestion et cas pédagogiques, Presses internationales Polytechnique Montréal, Montreal, s. 148-160, afiliacja: ALK.

ROK B. (2008), "Biznes społecznie odpowiedzialny - teoria i praktyka", w: Jerzy Hausner (red.) (red.), Ekonomia społeczna a rozwój, MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE, Kraków, s. 157-172, afiliacja: ALK.

ROK B. (2008), "Biznes społecznie odpowiedzialny - teoria i praktyka w Polsce ", w: Hausner J. (red.), Przedsiębiorstwo społeczne a nowoczesne zarządzanie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 165-197, afiliacja: ALK.

ROK B. (2008), "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście strategii osiągania obopólnej korzyści", w: Pisz Z.,  Rojek-Nowosielska M. (red.), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU, Wrocław, s. 76-85 , afiliacja: ALK.

ROK B. (2008), "Przedmowa do wydania polskiego", w: Laszlo C. (red.), Firma zrównoważonego rozwoju. Jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem efektów społecznych i ekologicznych, STUDIO EMKA, Warszawa, s. 13-15, afiliacja: WSPIZ.

ROK B. (2007), "Równość płci a społeczna odpowiedzialność biznesu", w: UNDP (red.), Firma równych szans, UNDP w Polsce, Warszawa, s. 21-25, afiliacja: ALK.

ROK B. (2007), "Etyczność, ekonomiczność i efektywność w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu", w: Lewicka-Strzałecka A.  (red.), Współczesne wyzwania nauk praktycznych, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 239-254, afiliacja: WSPIZ.

ROK B. (2006), "Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście przemian rynkowych", w: Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, IPISS INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, Warszawa, s. 300-310, afiliacja: ALK.

ROK B. (2005), "Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście przekształceń własnościowych w Polsce", w: --- (red.), Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku, MINISTERSTWO SKARBU RP, Warszawa, s. 168-200, afiliacja: WSPIZ.

ROK B., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., SZULCZEWSKI G. (2004), "Etyka w świecie finansów: pojęcia i zagadnienia", w: Gasparski W. (red.), Uczciwość w świecie finansów, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

ROK B. (2004), "Państwo jako 'trzecia strona' w dialogu między sektorem biznesu a społeczeństwem obywatelskim", w: Kieżun W., Kubin J. (red.), Dobre państwo, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

ROK B. (2004), "Biznes w społeczeństwie - oczekiwania i ich realizacja", w: Kolarska - Bobińska L. (red.), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, Warszawa, s. 73-102, afiliacja: ALK.  

 

Współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm i Startupów Pozytywnego Wpływu - od 2007;

Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu - od 1999;

Członek Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju - od 2018;

Koordynator programu „Climate Leadership powered by UN Environment” realizowanego w ramach UNEP/GRID Warszawa - od 2020;

Przewodniczący Rady Nadzorczej TakeTask S.A. - od 2018;

Członek Rady Fundacji mBanku - od 2014;

Członek Komisji Etyki w Grupa Auchan - od 2016;

Rzecznik ds. Etyki w Grupa Netia SA - od 2016;

Członek Grupy Roboczej "Społeczna odpowiedzialność uczelni" w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej - od 2017;

Ekspert w Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP - od 2020;

Juror w konkursach branżowych, m.in. Verba Veritatis, Dobroczyńca Roku, Dyrektor Marketingu Roku, Responsible Business Awards, Stena Circular Economy Award.