alk
prof. ALK dr hab. Anna Błachnio-Parzych
Katedra Prawa Karnego
Profesor ALK