Professor Aneta Hryckiewicz
prof. ALK dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk
Zakład Ekonomicznych Analiz Empirycznych