Dr Aleksandra Przegalińska-Skierkowska
prof. ALK dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska
Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym
Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i ESR