alk
prof. ALK dr Antoni Ludwiczyński
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Starszy wykładowca