alk
prof. ALK dr Adriaan Van Stel
Katedra Przedsiębiorczości i Etyki W Biznesie
Profesor ALK