Zochowska Monika

Monika Żochowska

Centrum Doradztwa I Kształcenia Menedżerów
Doradca Edukacyjny