Monika Kasprzyk

Centrum Doradztwa I Kształcenia Menedżerów
Doradca Edukacyjny