mgr Yaroslav Krempovych

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym
Asystent