mgr Yaroslav Krempovych
Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym
Asystent