Staszek vel Staszewski R., mgr
mgr Rafał Staszek Vel Staszewski
Katedra Zarządzania
Asystent