alk

mgr Paweł Zawiślak

Katedra Zarządzania
Wykładowca

Publikacje w czasopismach naukowych:

ZAWIŚLAK P. (2020), "Business Models of “New Cooperativism” Organizations as an Instrument of Sustainable Development Stimulation", CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL, vol. 28 issue 3, s. 168–195, afiliacja: ALK.