mgr Olga Rodak

Katedra Zarządzania W Społeczeństwie Sieciowym
Asystent
Mgr Olga Rodak jest zatrudniona na stanowisku Asystenta w Katedrze Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym w Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwentka etnologii i antropologii kulturowej w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania badawcze obejmują krytyczną teorię organizacji, wpływ technologii komunikacyjnych na organizowanie, zrównoważony rozwój przemysłu rolnego oraz metodologię nauk społecznych. Przygotowuje doktorat o wpływie mediów społecznościowych na komunikację przemysłu rolnego w zakresie zrównoważonego rozwoju. Była wykonawcą w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. W 2017 i 2018 roku odbyła staż badawczy na Uniwersytecie w Leicester. Prowadzi zajęcia m.in. z takich przedmiotów jak Teoria Organizacji i Badania Jakościowe.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

  1. RODAK O. (2019), "Hashtag hijacking and crowdsourcing transparency: social media affordances and the governance of farm animal protection", AGRICULTURE AND HUMAN VALUES, online, s. 1-14, afiliacja: ALK.

 

  1. RODAK O. (2017), "Twitter jako przedmiot badań socjologicznych i źródło danych społecznych: perspektywa konstruktywistyczna", STUDIA SOCJOLOGICZNE, 3, s. 209-236, afiliacja: ALK.

 

  1. RODAK O., MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2016), "Platformy spółdzielcze jako próba rewizji korporacyjnego modelu gospodarki współdzielonej", E-MENTOR, 4 (66), s. 67-73, afiliacja: ALK.

 

  1. RODAK O., Szawiel J. (2015), "Kultura jest Babą. Wizja animacji kultury na wsi w działaniach Stowarzyszenia Folkowisko", WIEŚ I ROLNICTWO, 1.2 (166.2), s. 157-162, afiliacja: ALK.

 

  1. RODAK O. (2014), "Czego się boi Antropologia? O szczególnym przypadku odrzuconej subdyscypliny", PALIMPSEST, 6, s. 55-74, afiliacja: ALK.

 

  1. RODAK O., KRZYWORZEKA P. (2013), "Jak (nie) przygotowywać studentów do pracy w biznesie", ETNOGRAFIA POLSKA, LVII, 1-2, s. 105-117, afiliacja: Inna.

 

Rozdziały w monografiach:

 

  1. RODAK O., Raburski T., JEMIELNIAK D. (2019), "Wiki as a mediating technology of organization", w: T. Beyes, R. Holt, C. Pias (red.), The Oxford Handbook of Media, Technology, and Organization Studies, Oxford University Press, Oxford, s. 488-497, afiliacja: ALK.

 

  1. RODAK O. (2017), "W Lloyd Warner w literaturze z zakresu antropologii biznesowej. Konstruowanie historii i autorytetu dyscypliny", w: P. Krzyworzeka (red.), LLOYD WARNER. Pierwszy antropolog organizacji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 99-114, afiliacja: ALK.

 

  1. MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K., RODAK O. (2017), "'Paradigm Clash' in the Digital Labor Literature: Reconciling Critical Theory and Interpretive Approach in Empirical Research", w: - (red.), Proceedings of the 8th International Conference on Social Media & Society, Association for Computing Machinery, Nowy Jork, s. 1-5, afiliacja: ALK.

 

RODAK O. (2015), "Tworzenie i przekraczanie granic międzygrupowych w Budziaku - przypadek staroobrzędowców i prawosławnych z miejscowości Mirnoje", w: Wojciech Lipiński (red.), Lipowanie. Kultura religijna i tożsamość naddunajskich staroobrzędowców, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 331-358, afiliacja: ALK