Sońta M., mgr
mgr Monika Sońta
Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym
Asystent