Jakubowski M., mgr
mgr Michał Jakubowski
Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki
Wykładowca