mgr Michał Jakubowski

Katedra Metod Ilościowych I Zastosowań Informatyki
Wykładowca

Mgr Michał Jakubowski - Asystent w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki w ALK. Zajmuje się badaniem zjawiska grywalizacji i jego wpływu na współczesne interakcje człowiek-komputer w obszarze zarządzania. Dodatkowym obszarem badawczym jest nauka o projektowaniu (projektoznawstwo) i jej zastosowania w tworzeniu cyfrowych produktów i usług. Autor publikacji naukowych w czasopismach krajowych oraz międzynarodowych. Kierownik projektu naukowego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu PRELUDIUM.

Projekty badawcze:

2017 – 2019 „Czynniki sprzyjające specyficznemu projektowaniu systemów gamifikacyjnych do zarządzania motywacją pracowników” – projekt realizowany w ramach grantu z konkursu Preludium Narodowego Centrum Nauk. Celem projektu jest zbadanie perspektyw projektantów systemów gamifikacyjnych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Organizacja konferencji:

2019 Członek Komitetu Organizacyjnego, ISAGA 50th Annual Conference, Warsaw

2016 Członek Komitetu Organizacyjnego, "Digitizing Social Entrepreneurship Education (DSEE). Europe-Asia Conference. The role of ICT in Entrepreneurship Education", Warsaw

Nagrody :

2015 Best Reviewer Award - Simulation Track, Association for Business Simulation and Experiential Learning. Nagroda przyznana w ramach recenzji pracy zgłoszonej na 42. Konferencję ABSEL w dziale symulacji

 

Publikacje w czasopismach naukowych:

JAKUBOWSKI M., WARDASZKO M., ĆWIL M., WINNICZUK A., PODGÓRSKI B. (2019), "Building a serious VR game for soft-skill learning – lessons learned", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 46, s. 140-153, afiliacja: ALK.

JAKUBOWSKI M. (2019), "Design Strategies of Gamified Educational Systems – How to Increase Chance to Create Engaging Learning Artifacts", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 46 (2019), s. 175-178, afiliacja: ALK.

JAKUBOWSKI M., Ryfa J. (2017), "Bringing Fun to Serious Learning – How Business Simulations Can Take Advantage from Video Games", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 44 (2017), s. 217-221, afiliacja: ALK.

JAKUBOWSKI M. (2015), "User Experience as a Crucial Element of Future Simulation and Gaming Design", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 42, s. 102-108, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M., JAKUBOWSKI M. (2015), "Team Building Platform - budowa zgrywalizowanej platformy do wspierania innowacyjności pracowników", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 2 (103), s. 99-106, afiliacja: ALK.

JAKUBOWSKI M. (2014), "Gamification in Business and Education – project of gamified course for university students", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 41, s. 339-342, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M., JAKUBOWSKI M. (2013), "Projekt Innowacyjnego Programu Nauczania i Symulacyjnej Gry Decyzyjnej Do Przedmiotu Ekonomia w Praktyce", Homo Ludens, 1(5), s. 289-303, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M., JAKUBOWSKI M. (2013), "Economics in Practice” A Simulation Game for High School Students Teaching the Basics of Economics and Entrepreneurship", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 40, s. 368-377, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

JAKUBOWSKI M. (2021), "Gamification Design Strategies - Summary of Research Project", w: Wardaszko, M., Meijer, S., Lukosch, H., Kanegae, H., Kriz, W.C., Grzybowska-Brzezińska, M.  (red.), Simulation Gaming Through Times and Disciplines, Springer, s. 358-362, afiliacja: ALK.

JAKUBOWSKI M. (2019), "Gamification Design Strategies - summary of research project", w: M. Wardaszko (red.), Proceedings of 50th International Simulation and Gaming Association Conference - SIMULATION & GAMING. THROUGH TIMES AND ACROSS DISCIPLINES , Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa, s. 381-386, afiliacja: ALK.

ĆWIL M., JAKUBOWSKI M., WINNICZUK A., WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2019), "Cicero VR - Public Speaking Training Tool and an Attempt to Create Positive Social VR Experience", w: J. Chen, G. Fragomeni (red.), Virtual, Augmented and Mixed Reality. Applications and Case Studies. HCII 2019. Lecture Notes in Computer Science, Springer, s. 297-311, afiliacja: ALK.

JAKUBOWSKI M. (2019), "Research on User Experience in Risk Management: Alternate Reality Game", w: Hamada, R., Soranastaporn, S., Kanegae, H., Dumrongrojwatthana, P., Chaisanit, S., Rizzi, P., Dumblekar, V. (red.), Neo-Simulation and Gaming Toward Active Learning, Springer, s. 303-313, afiliacja: ALK.

JAKUBOWSKI M., Titton L. (2019), "Authentic Learning in Entrepreneurship Education", w: M. Wardaszko (red.), Proceedings of 50th International Simulation and Gaming Association Conference - SIMULATION & GAMING. THROUGH TIMES AND ACROSS DISCIPLINES , Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa, s. 568-575, afiliacja: ALK.

JAKUBOWSKI M., Titton L., Barcante L. (2016), "Identifying Moral and Ethics Underground for Business Ethics Teaching in a Simulation Context", w: Michael Monaghan (red.), Australasian Simulation Congress - Congress Proceedings, Simulation Australasia, Melbourne, s. 260-264, afiliacja: ALK.

JAKUBOWSKI M., Ryfa J. (2016), "Development of Business Simulation Game with Use of Design Science Research", w: Michael Monaghan (red.), Australasian Simulation Congress - Congress Proceedings, Simulation Australasia, Melbourne, s. 265-269, afiliacja: ALK.

JAKUBOWSKI M., Titton L. (2015), "An analysis framework on user Experience in simulation and gaming designs as part of hybridizing evolution", w: Hidehiko KANEGAE (red.), Hybrid Simulation & Gaming in the Networked Society, Ritsumeikan Univeristy, Kyoto, s. 667-678, afiliacja: ALK.

JAKUBOWSKI M. (2014), "Designing Gamefield Course for Students-Framework and Examples", w: Kriz Willy C. (red.), The Shift from Teaching to Learning:Individual, Collective and Organizational LearningThrough Gaming Simulation, W BERTELSMANN VERLAG GMBH & CO KG, s. 115-122, afiliacja: ALK.  

Mgr Michał Jakubowski w swojej działalności dydaktycznej promuje wykorzystanie gier cyfrowych i symulacji do celów edukacyjnych. Z Akademią związany jest od roku 2012. W tym czasie prowadził zajęcia ćwiczeniowe z zakresu Symulacyjnych gier decyzyjnych oraz dwa konwersatoria w języku angielskim: „Gamification of Business and Education” i „Design in Experience Economy”.

Wykaz najważniejszych osiągnięć dydaktycznych:

1) Stworzenie modelu projektowania gier edukacyjnych, który kalibruje dysproporcje pomiędzy zaangażowaniem w grę a efektami kształcenia.

2) Przygotowanie sylabusa do zajęć Design in Experience Economy

3) Nagroda Rektora ALK za Innowacje w dydaktyce

2014 r. Wyróżnienie przyznano za zaprojektowanie kursów z zakresu gier symulacyjnych dla studentów ALK.