mgr Marta Idasz-Balina

Katedra Strategii
Asystent

mgr Marta Idasz-Balina - od 01.10.2020 roku asystentka w Katedrze Strategii Akademii Leona Koźmińskiego. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Jest ekspertką w zakresie finansów i zarządzania, której zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół ekonomii społecznej, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wpływu tych dziedzin na funkcjonowanie instytucji finansowych.

Brała czynny udział w wielu konferencjach zarówno krajowych jak i zagranicznych, m.in.:

  • 10-11.01.2019 SIBIR 2019 Conference on Interdisciplinary Business and Economics Reserch - Tokyo, Japonia
  • 01.02-08.07.2019 Wyjazd stypendialny do School of Business Bogor Agricultural University - Bogor, Indonezja
  • 10-11.05.2019 40th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Buenos Aires, Argentyna

Autorka lub współautorka ponad 37 publikacji, w tym 5 pozycji zwartych.

mgr Marta Idasz-Balina podczas doświadczenia biznesowego z ostatnich 10 lat współpracowała z takimi instytucjami jak: Kancelaria Sejmu, Kruger Polska Sp. z o.o. czy Nestle Polska SA.