Mgr Leon Ciechanowski
mgr Leon Ciechanowski
Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym
Asystent