Mikołajewska-Zając K., mgr
mgr Karolina Mikołajewska-Zając
Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym
Asystent